How to build your AI on a solid data foundation

Posted by Neelima Misra on 2018-apr-11 11:00:00

Thanks to Artificial Intelligence (AI) and its promise to transform the creative process of humans by augmenting and assisting it with smarter tools we are in an era where every business will eventually be intelligence business. However, many of us struggle to understand how artificial intelligence, big data and analytics are related and how they are going to coexist.

Tags: Affärsutveckling Digitalisering Nydanande_teknik_och_affärsmodeller AI Big_Data

Att uppfostra en AI-robot – fem tips

Posted by Eva-Lena Lengqvist on 2018-mar-27 10:30:00

Att utveckla och träna upp en AI, eller artificiell intelligens, kan på många punkter liknas vid att uppfostra ett barn. En AI har förmågor som vanligtvis kräver mänsklig intelligens, så det är kanske inte så konstigt att det finns beröringspunkter. Ett barn lär sig kontinuerligt genom att utforska och experimentera, vilket även den nya generationens AI gör.

Tags: Affärsutveckling Digitalisering Nydanande_teknik_och_affärsmodeller AI

Get “Techy” or die slowly

Posted by Alexander Niemi on 2018-mar-15 10:00:00

Att innovation är att se som en konkurrensfördel är idag ingenting nytt och något som alla organisationer på ett eller annat sätt antingen jobbar med eller funderar kring. Det är inte speciellt konstigt givet hur mycket som sker just nu runt om i världen som en konsekvens av teknikens breddande och möjliggörande. Det går inte många timmar innan en ny artikel dyker upp kring de effekter som skapas när Tech nyttjas. Detta enligt min mening innebär att framtida ledare måste ha modet att göra stora satsningar med risk att då och då misslyckas för att lyckas.

Tags: Digitalisering IT-strategi Strategi Strategic_IT CIO IT-chef Innovation

Så tar du snabbt digitala projekt till marknaden

Posted by Roger Sundberg on 2018-feb-15 10:30:00

Vi behöver bli snabbare till marknaden! Idag är förändringstakten i omvärlden hög och det blir mer digitalt innehåll i företagens erbjudanden. Andra företag behöver förhålla sig till detta och anpassa sig för att inte hamna efter eller helt enkelt långsamt dö. Detta kan vara särskilt utmanande i organisationer som använder sig av en traditionell projektmetodik. Låt mig därför ge dig tre råd om hur en traditionell organisation kan ta sina digitala projekt till marknaden ännu snabbare.

Tags: Affärsutveckling Digital_Transformation Digitalisering Vinnande_resultat_i_ny_tid Agile

Future of Swedish retail: who will bite the dust?

Posted by Stephane Renaudin on 2018-feb-13 10:30:00

It has not escaped anybody’s notice that Swedish retailers are currently struggling to define their business future and their best digital path. Which of the Swedish retailers will “bite the dust” and disappear in the paradigm shift that we are witnessing today? What end-game should Swedish retailers aim at in order to win the digital race? Let’s try to answer this question, keeping in mind that there is no “crystal ball” and that only time, and business guts, will tell.

Tags: Hållbarhet Digitalisering Retail

Augmented Reality – ditt företags nya spelplan

Posted by Johan Järvung on 2018-jan-23 10:55:00

Augmented Reality (”AR”) har alltid funnits. Men där det tidigare var förbehållet vissa kreativa och visionära personer med rikt inre liv (tänk författare, präster, entreprenörer, what have you) håller förstärkt verklighet på att i rask takt bli var kvinnas (eller mans) egendom. Anledningen är såklart den teknikrevolution som pågår just nu och som brukar kallas Den Fjärde Industriella Revolutionen.

Tags: Affärsutveckling Digitalisering Nydanande_teknik_och_affärsmodeller AR

2018 – Året då även du inför "Agile" i din organisation

Posted by Johan Järvung on 2018-jan-09 10:56:00

Centigo grundades för femton år sedan som ett svar på de trender som omskapar vårt samhälle och näringsliv:

  • Globalisering och decentralisering
  • Digitalisering och snabbrörlighet
  • Hållbarhet och kontakt

Vissa skulle kalla vår företagskultur för Teal, andra för Agile. I grund och botten handlar det om att man som medarbetare på Centigo skapar sin värld varje dag utifrån dagens bästa vetande.

Tags: Affärsutveckling Växthus_för_människor Digitalisering Vinnande_resultat_i_ny_tid Förändringsledning Agile

3 principer för kundinsiktsdriven affärsutveckling

Posted by Oscar Kjellström on 2017-dec-28 07:50:00

Kundinsikt är en avgörande faktor för att klara sig i dagens snabbrörliga miljö där kundens behov ständigt förändras och förfinas, samtidigt som insikterna står i centrum för hur framtidens produkter och tjänster formas. Det är också viktigt att förstå hur man ska använda insikterna och hur dessa kan anpassas till en specifik bransch. Låt oss därför bjuda på tre principer för kundinsiktsdriven affärsutveckling.

Tags: Affärsutveckling Digitalisering Nydanande_teknik_och_affärsmodeller Big_Data Kundinsikt Customer_Excellence

Snabbaste sättet att bli hållbar – digitalisera!

Posted by Siavash Habibi on 2017-nov-20 10:30:00

Vi vill hjälpa dig som ansvarar för hållbarhetsarbetet i din organisation att få större utväxling på ditt arbete. Därför har vi dragit igång artikelserie, 5 tips för att skapa win-win-win i arbetet med er hållbarhetsstrategi. Läs Tips 1 i serien här.

Tags: Affärsutveckling Hållbarhet Digitalisering Delningsekonomi

Why Amazon is not in the Nordics

Posted by Stephane Renaudin on 2017-nov-14 10:30:00

When I moved back from France to Sweden 4 years ago, I had witnessed 7 years of unprecedented market shift in the French retail industry: Amazon had gone from an obscure e-commerce player to a market leader in several retail segments. At this time, my pitch to all the Nordic retailers was: “Amazon is coming soon, and you better get your e-business going!”. E-business in the Nordics was, and still is, quite poor, with just-average customer service, limited offerings and disorganized deliveries. Like a big retailer’s CEO put it: “if they came here, it would be a bloodbath”. But it has not happened yet…

Tags: Affärsutveckling Digitalisering Nydanande_teknik_och_affärsmodeller Retail

Populära

Posts by Tag

see all