11 framgångsfaktorer för resultat i ditt förändringsprojekt

Posted by Marianne Ljungberg on 2018-jul-17 10:40:00

Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat elva framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt förändringsprojekt.

Tags: 11 framgångsfaktorer för förändringsledning Changeboken Förändringsledning Effekthemtagning

Implementing your strategy: Want to do it right this time?

Posted by Stephane Renaudin on 2017-sep-14 11:00:00

Real-life principles on how to really succeed with strategy execution

It all happened to me some months ago, in Stockholm. A team from Centigo had just assisted the firm’s new CEO with defining his new strategy. It was incredibly ambitious, basically turning the company upside-down, from “fat and happy” to number 1 in the Nordics. We were now in the full process of implementing the strategy, and then it hit me.

Tags: Strategi Effekthemtagning

Det som följs upp blir gjort, så arbetar du med mätetal i förändringen

Posted by Lars Jacobi on 2017-maj-16 09:28:41

 

Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt förändringsprojekt. De 11 framgångsfaktorerna som vi identifierat löper som en röd tråd genom projektets alla faser, och tar du inte hänsyn till dessa är vår erfarenhet att förändringen riskerar att misslyckas. Här kommer framgångsfaktor tio. 

Tags: 11 framgångsfaktorer för förändringsledning Changeboken Förändringsledning Effekthemtagning

Du i ledningen äger förändringen - en enad front ger riktning och driv

Posted by Lars Jacobi on 2017-mar-21 10:07:06

Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt förändringsprojekt. De 11 framgångsfaktorerna som vi identifierat löper som en röd tråd genom projektets alla faser, och tar du inte hänsyn till dessa är vår erfarenhet att förändringen riskerar att misslyckas. Här kommer framgångsfaktor två. 

Tags: 11 framgångsfaktorer för förändringsledning Förändringsledning Effekthemtagning

11 framgångsfaktorer för att uppnå resultat i ditt förändringsprojekt

Posted by Lars Jacobi on 2017-mar-14 15:23:40

Tags: 11 framgångsfaktorer för förändringsledning Förändringsledning Effekthemtagning

Populära

Posts by Tag

see all