Skåne i fokus för Centigos globala expansion

Posted by Lars Narvselius on 18 nov. 2019 14:37:26

När Centigo för ett drygt år sedan valde att etablera sig på en ny plats i Sverige var tongångarna positiva från våra kunder, men frågan som återkom var – varför just Skåne?

Tags: Skåne Öresundsregionen

How to avoid the war of synergies

Posted by Teddy on 11 nov. 2019 18:11:00

Imagine the following scene: The CIO is summoned to the boardroom to explain herself. The smoke is still thick after yet another lost battle over IT synergies. The different parts of the business desperately try to clean up the debris and treat the wounded. All that remains is to execute the sentence… and to restore trust.

Tags: Digitalisering IT-strategi Strategi CIO IT-chef ASSENT Ledningsgrupp CEO Styrning

Fyra snabba frågor med Siri Aall Flood - Konsult inom retailbranschen

Posted by Christoffer Lidén on 10 nov. 2019 17:56:00

Siri Aall Flood, ny på Centigo och affärsenheten retail, ger sin syn på framtiden för branschen och vad som inspirerar henne inom ämnet.

Tags: Digitalisering Retail Automation

Välkommen till Centigo, Victoria Done!

Posted by Jesper Norling on 6 nov. 2019 17:12:00

Ta chansen att lära känna Victoria Done, vår nya kollega, och få reda på om hon har någon hemlig talang!

Tags: Växthus_för_människor Karriär Nätverksbaserat_ledarskap Förändringsledning

Chatbots: Implement to scale, not to fail

Posted by Neelima Misra on 4 nov. 2019 17:30:00

Chatbots are software applications that use artificial intelligence & natural language processing to understand human needs and guides them to their desired outcome with as little work for the end user as possible.

Tags: AI Automation Machine learning Chatbot NLU

Tappa inte bort kundvärdet när förändringarnas vindar blåser

Posted by Fiorella Piedra on 3 nov. 2019 20:30:00

Betalningsmarknaden, ett av de mest föränderliga områdena inom bank och finans, fortsätter att utvecklas i snabb takt. Drivfaktorerna bakom utvecklingen är digitalisering, ny teknologi, förändrat kundbeteende och införande av regelverk. Men också en alltmer växande e-handel och mobilanvändning.

Tags: Affärsutveckling Digitalisering Strategi

Inkluderande diversifiering i praktiken: innovation och resultat

Posted by Johan Wallquist on 31 okt. 2019 06:48:00

Framgångsforskning har hittat två gemensamma faktorer i högpresterande teams: mångfald och delaktighet. Det är komplexa och långsiktiga frågor men det finns metoder för att börja utnyttja de olika ohörda perspektiven och idéerna inom organisationen redan nu.

Tags: Coachande_ledarskap Hållbarhet Nätverksbaserat_ledarskap Business_Wellness Kollektivt_ledarskap Organisational_Development Hållbart_företagande skills Ledningsgrupp

Sailing through Storms (5/5): Develop a feedback culture

Posted by Simon Hagert on 30 okt. 2019 22:00:00

Feedback is the term I have used to describe the skill of ensuring favorable outcomes through constant and open communication. Therefore, feedback in this regard has to do with both providing and receiving information, that is to say, the entrepreneurial leader has to see it as a two-way street.

Tags: Innovation Entreprenörskap

3 Steps to Improve Transparency in your Agile Organisation

Posted by Alexander Danson on 28 okt. 2019 17:30:00

Read any article regarding agile software development, and you will find that the importance of sharing information is emphasized in most cases. SAFe (Scaled Agile Framework) has transparency as one of its core values, with many of the practices and ceremonies hand-crafted to promote and facilitate it.

In reality however, it is easy to prioritize other tasks which are interpreted as more pressing in the moment, and not spend enough time on sharing information or making it available in an easily consumable way. You simply get caught up in your more important day-to-day tasks. Before you know it 3 weeks have passed, key decisions have been made, and key people have not been notified. Suddenly parts of the team are working based on obsolete assumptions.

Tags: Innovation Agile DevOps

Låt inte den digitala självbilden driva in er på villovägar

Posted by Sofie Eliasson on 24 okt. 2019 18:25:00

En av de vanligaste utmaningarna hos våra kunder är att utveckla och öka försäljning i de digitala kanalerna.

Typexemplet är en organisation som valt att ta hem en tidigare outsourcad e-handel och då även valt att på egen hand utveckla e-handeln med en av marknadens mest avancerade lösningar. Allt under inriktningsbeslutet att frihet och kontroll över de egna försäljningskanalerna skapar bäst förutsättningar för anpassningar enligt kundens behov.

Tags: Digitalisering IT-strategi Strategi CIO IT-chef ASSENT Ledningsgrupp CEO Styrning

Populära

Filter

see all