Marianne Ljungberg

Ansvarig affärsenhet Change and Customer Excellence.

11 framgångsfaktorer för resultat i ditt förändringsprojekt

2018-jul-17 10:40:00

Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat elva framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt förändringsprojekt.

De elva framgångsfaktorerna vi identifierat löper som en röd tråd genom projektets alla faser. Om du inte tar hänsyn till dessa är vår erfarenhet att förändringen riskerar att misslyckas.

Nedan kan du klicka dig vidare in på just de framgångsfaktorer som du är nyfiken på.

De elva framgångsfaktorerna är: 

 1. Börja i tid och lägg grogrunden för effekthemtagning vid förändring
 2. Du i ledningen äger förändringen – en enad front ger riktning och driv
 3. Så ökar du chansen att lyckas med förändring – utgå från helheten
 4. Ett knep för framdrift utan kontroll – använd vägledande principer
 5. Skapa långsiktiga resultat – planera tidigt för ständiga förbättringar
 6. Säkra resultat genom ägarskap – organisationen driver förändringen
 7. Var medveten om drivkrafter, de påverkar förändringen – garanterat
 8. Använd en gemensam röst och ett budskap vid en förändring
 9. Hantera förväntningar – skapa förståelse för möjligheter & utmaningar
 10. Det som följs upp blir gjort, så arbetar du med mätetal i förändringen
 11. Projektet – din största möjliggörare för förbättrad organisationskultur

 

För dig som är intresserad av ytterligare fördjupning har vi också skrivit en bok om förändringsledning, CHANGE – en liten bok om ett stort ämne”. Det är en praktisk handbok som beskriver hur du framgångsrikt driver IT-relaterade förändringsprojekt, från början till slut. 

Läs mer om Change-boken

Beställ boken här

Tags: Förändringsledning 11 framgångsfaktorer för förändringsledning Effekthemtagning Changeboken