4 Snabba med Hans Engström

Hans Engström är managementkonsult inom Health & Public och berättar om varför han kom till Centigo och vad han brinner för i sitt arbete. 

  • Vad lockade dig att börja på Centigo? 

Jag hade flera före detta kollegor som redan börjat på Centigo. I samtal med dessa tyckte jag det var mycket (faktiskt i princip allt) med Centigos arbetssätt och filosofi som jag fann mycket lockande. Jag inledde en dialog i våras, och nu är jag här. Trivs enormt bra.  

  • Vad är det bästa med att jobba inom Health & Public? 

Min specifika expertis ligger inom ramen för anskaffning till offentlig sektor. När man säger så, eller nämner LOU så brukar det leda till att åhöraren kanske drar sig för öronen, eller skyller en del kända fadäser på lagen.  

Inget skulle kunna vara längre från sanningen. Jag älskar att hjälpa organisationer få till leveranser av rätt saker, till rätt pris, och i rätt tid. Det finns få saker som jag finner så tillfredställande som att se till att skattemedel utnyttjas effektivt. Lagarna ger bara ett ramverk att förhålla sig till, affärsmässigheten tillförs.  

  • Vilka frågeställningar tror du kommer att vara viktigast inom Health & Public på fem års sikt? 

Effektiviseringskraven och digitalisering är de stora frågorna fortfarande, och kommer så förbli. Men jag vill särskilt påpeka att det finns en växande förståelse för kraven på säkerhet och sekretess. Fast det är lite synd att vi så ofta säger orden just på det sättet. Sekretess är faktiskt en delmängd i det som ger oss säkerhet, i dess breda betydelse.  

Jag säger förståelse ovan, för behoven har alltid funnits, men många har kanske inte varit varse hur prekär situationen kan bli.  

  • Finns det något inom Public & Health som du brinner extra mycket för? 

Trygghet är ett ledord för mig.  

Trygghet för parterna i ett avtal jag förhandlat. Trygghet i leveransen av tjänsten som upphandlats. Trygghet i att saker och ting hanteras korrekt. Trygghet i samhällskontraktet. Tryggheten i den demokrati vi lever i.  

Konceptet genomsyrar mycket av vad jag gör. Att jag utöver strävan att alltid göra ett bra jobb åt mina kunder, även lägger en icke oväsentlig mängd tid på att vara kompanichef i Hemvärnet på frivillig basis är en del av det jag anser ingår i mitt åtagande…