4 snabba med hemvändande skåningen Cecilia Severin

Cecilia Severin har jobbat på Centigo i Stockholm sedan år 2012. Hon är en erfaren projektledare som brinner lite extra för att utveckla framtidens hållbara organisationer samt att effektivisera och förbättra affärskritiska processer. Cecilia har nyligen flyttat hem till Skåne och är nu en del av vårt Malmö-kontor. Här svarar hon på några snabba frågor om detta och om vår etablering i Öresundsregionen.

Hur ser du på Centigos närvaro i Öresundsregionen framöver?

Pandemin har bidragit till en digital transformation av hur de flesta av oss arbetar. Vi har tvingats anpassa oss till digitala arbetssätt som vi kanske inte trodde var möjliga tidigare, något som har ställt nya krav på så väl ledare som medarbetare. Pandemin har också visat att vi som konsulter kan leverera värde till våra kunder oavsett var vi utgår ifrån rent geografiskt. Vi kan nu bemanna våra projekt utefter kompetens och inte endast geografisk utgångspunkt. Detta gör att våra kunder kan få den absolut bästa kompetensen oavsett var företaget har sitt säte eller var medarbetarna befinner sig rent fysiskt.

Men visst saknar vi alla ändå det fysiska mötet. Det finns ju ett fantastiskt värde i att träffas fysiskt, både för den sociala gemenskapen och för att det är i mellanrummen under dagen som man pratar otvunget och får nya idéer.
På samma sätt är det också med den lokala förankringen. Expertis från hela världen i all ära, men varje företag och varje marknad är ju också unik på sitt sätt. Jag tror att det är i kombinationen mellan allt detta som vi skapar mest värde. När vi kombinerar det digitala arbetssättet med det fysiska mötet och när den lokala kännedomen kan inspireras av den globala expertisen.

Centigos närvaro i Öresundsregionen gör att vi kan kombinera allt detta och skapa maximalt värde för våra kunder, oavsett geografisk utgångspunkt för så väl företag som medarbetare.

Varför Skåne?

Ända sedan jag läste Industriell ekonomi i Lund så har jag haft som plan att återvända till Skåne. Under de senaste åren har jag och min familj pendlat lite fram och tillbaka mellan Skåne och Stockholm, men nu kände vi att det var dags att slå oss ner mer permanent. Att Centigo nu, sedan drygt tre år tillbaka, har ett kontor i Malmö gjorde att valet blev ännu enklare.

Givet Centigos starka tro på att varje medarbetares individuella ambition är det som utvecklar företaget framåt så fick jag bra stöttning inför vår flytt. Det är fantastiskt att kunna lita på att ens arbetsgivare står fast vid sina fundament och värderingar även när det stormar i omvärlden och på marknaden så som det gjort under pandemin.

Vad tar du med dig till Skåne?

Förutom min familj så kommer jag tillbaka hem till Skåne med en rad erfarenheter och verktyg från olika konsultroller med fokus på projektledning, processutveckling och verksamhetsutveckling. Under mina nio år som konsult har jag fått erfarenhet av att både driva analyser och förstudier, till att leda genomförande av verksamhetsförändringar, ofta i gränslandet mellan verksamhet och IT. Fokus i projekten har ofta varit att bygga upp och utveckla strukturerade arbetssätt och effektiva organisationer.

Nu ser jag fram emot att fortsätta etablera Centigo i regionen som jag håller varmast om hjärtat. Jag ser fram emot att visa vilka vi är och varför vi är annorlunda och framgångsrika!

Vilka frågeställningar anser du kommer vara aktuella för Centigo i Öresundsregionen under den närmaste tiden?

Vi märker hög efterfrågan på stöd i förberedelser och ledning av tvärfunktionella transformationsprojekt och -program, ofta inom olika aktuella fokusområden såsom digitalisering eller agilitet. Detta tror jag kommer hålla i sig ett tag framöver.

Kontakta Cecilia Severin