4 snabba med Johan Lindstrand

Vad fick dig att starta upp Centigo Göteborg?

- "Att få vara med och etablera Centigo i Göteborg är en dröm som blivit verklighet för mig. Det jag framförallt tilltalas av är möjligheten att skapa en attraktiv och framtidssäkrad arbetsplats för talanger. Jag vill att Centigo Göteborg ska leva länge, vara ett växthus för människor samt bli den självklara samarbetspartnern för managementkonsulttjänster åt regionens organisationer och företag. Flera personer jag träffat sedan vi startade upp har bekräftat att det finns ett starkt behov i marknaden för ett chefslöst, modernt och ambitionsdrivet konsultföretag som oss. Det gör ju det såklart extra kul och spännande med den här satsningen."

centigo varberg (2)jpeg
Ovan till v. syns den lilla sjöboden som utgjorde Johans kontor den första tiden (vy över hamnen i Träslövsläge, utanför Varberg). Bild: Johan Lindstrand

Vad tror du är viktigast för att bygga ett bra konsultteam?

- "Som ledare ser jag det som min viktigaste uppgift att skapa engagemang hos mina medarbetare. Därför vill jag att de ska förstå sitt sammanhang i det stora, få vara med och påverka företagets utveckling och arbeta med de frågor och aktiviteter som ligger dem närmast om hjärtat. Hos oss fattas besluten av dem som är närmast situationen och självledarskapet såväl som det nätverksbaserade ledarskapet är hörnstenar i hur vi är organiserade."

Finns det ett eller flera drömuppdrag som du jobbat med eller kanske hoppas få jobba med?

- "Jag trivs som bäst i uppdrag där jag ges en ledande eller rådgivande roll och hjälper ledare fatta välgrundade riktningsbeslut. Detta har jag t.ex. gjort flertalet gånger inom bemanningsplanering åt olika företag och organisationer med skiftgående personal."

Vilka frågeställningar anser du kommer vara aktuella för Centigo Göteborg under de närmaste 2 åren?

- "Jag tror att många av våra kunder kommer behöva vår hjälp med att förbereda och driva tvärfunktionella transformationsprojekt/-program inom olika aktuella fokusområden såsom digitalisering eller agilitet."

 convedum entre (2)jpeg
Idag arbetar Johan tillsammans med Oscar och Erika (och förhoppningsvis snart fler kollegor) från ett kontorshotell som är beläget på Kungsportsavenyn 21 i Göteborg. Bild: Oscar Kjellström

Kontakta Sarah Rosendahl

Kontakta Oscar Kjellström

Kontakta Johan Lindstrand