4 Snabba med Marie Hedenbro

Marie Hedenbro är managementkonsult inom Health & Public och berättar om varför hon kom till Centigo och vad hon brinner för i sitt arbete. 

Vad lockade dig att börja på Centigo?

  •  

Jag har alltid varit en person som vill påverka min egen framdrift och på Centigo får jag det. Vi har inga chefer vilket gör att vi tillsammans med vår MA (medarbetaransvariga) skapar en ambitionsplan där jag får vara med att lägga grunden för uppdrag som kan passa mig. Det gör att jag kan utvecklas på de bitar som ligger mig närmast om hjärtat. Atmosfären på Centigo säger allt, det är en varm och driven miljö, där vi ser alla människor och stöttar varandra för att uppnå bästa möjliga för våra kunder. Kliv in på vårt kontor så kommer ni förstå varför vi alla trivs så bra!

  • Vad är det bästa med att jobba inom Health & Public?

Det bästa med att jobba inom Health & Public är att jag får arbeta med det jag brinner för. Där har jag även min största kunskap och erfarenhet och kan därmed vara en bra tillgång till våra kunder inom segmentet Hälsa och sjukvård. Det är ett fint arbeta att få hjälpa våra medborgare att få den bästa möjliga vården.

 Finns det något inom Public & Health som du brinner extra mycket för?

  •  

Jag tycker det är extra kul med innovation och älskar nya lösningar, vilket gör att jag har ett stort intresse för den digitala utvecklingen som just nu pågår på så många håll, men inte minst inom vården. Det finns ett stort behov att hitta innovativa lösningar och digitalisera vården. Inom det här området ser jag att vi kan skapa värde för våra kunder men framförallt i förlängningen underlätta vårdkedjan för alla parter. Kanske kan patienten nu mer och mer vara delaktig och involverad i sin vårdprocess genom digitaliseringsmöjligheterna som växer fram i Sverige, och det är fantastiskt att få vara med och hjälpa till!

  • Något mer vi borde veta om dig?

 För att hämta kraft och få extra energi tränar jag mycket, gärna löpning. Jag brinner även för fotografering, mode och inredning. På fritiden hittar ni mig gärna bland vänner och familj där jag är en riktig pratkvarn.