4 snabba med Mats Engstrand

Mats Engstrand jobbar som kundansvarig för våra kunder inom den finansiella sektorn. Han har jobbat som konsult inom den finansiella sektorn i många år, men har även jobbat som CIO på bland annat Swedbank. IT-strategiska frågeställningar där Centigo kan möta kunders digitala och tekniska utmaningar är ett av Mats specialområden!

Vad ser du som de största trenderna inom den finansiella sektorn just nu?

  • Uppköp och sammanslagningar av aktörer – även på en internationell nivå där pan-nordiska och pan-europeiska initiativ växer fram, inte minst inom betalningssektorn.

  • Intåget av start-ups inom den finansiella sektorn, fin-techs, innebär att aktörer med moderna och användarvänliga gränssnitt började utmana branschen. Det pågår fortfarande mycket arbete med att utveckla de traditionella aktörernas relativt omoderna produktlösningar, även inom företagsaffären.

  • Att samarbeta med externa aktörer som kan komplettera den existerande affären, till exempel med systemstöd men även med produkterbjudande och rena operativa behov. 

Vilka är de största utmaningarna som sektorn står inför?

  • Att på ett effektivt sätt både organisatoriskt och med hjälp av tekniskt stöd, kunna hantera kraven på regelverksefterlevnad.

  • Modernisering av nuvarande tekniska plattformar som kan stödja de nödvändiga strategiska förflyttningarna.

  • Att förstå vilka strategiska samarbeten som bäst gynnar affären.

Vad tror du att konsultbranschen kan tillföra till den finansiella sektorn?

I en ständigt föränderlig värld med nya utmanare och nya typer av aktörer, behöver företagen förflytta sig snabbt och strategiskt. För att inte tappa för mycket tid från den dagliga verksamheten gör bolagen rätt i att anlita konsulter som inte bara kan bidra med armar och ben, struktur och metod, utan även expertis och god förståelse för branschen.

Varför ska man kontakta Centigo för utmaningar inom den finansiella sektorn?

Vi på Centigo jobbar framåtlutat och involverat tillsammans med våra kunder för att lösa problem och bemöta utmaningar. Den finansiella sektorn och dess utmaningar ligger oss nära om hjärtat och vi har erfarenhet och kompetens från olika sektorer och frågeställningar. Kontakta oss om du verkligen vill få saker att hända!