4 snabba med Pamela Lahti

Pamela Lahti är nybliven managementkonsult inom Health & Public. Nu berättar hon om varför hon valde att börja på Centigo och vad hon brinner för i sitt arbete.

Vad lockade dig att börja på Centigo?

Det som lockade mig i första början var Centigos arbetssätt och filosofi, men också hur snabbt allt gick från ax till limpa här. Det är roligt att vara på ett företag där förändring ständigt svävar i luften och möjligheter likaså. Så efter tre månader som praktikant fick jag mersmak och fortsatte min karriär inom Centigo via Konsultprogrammet.

Vad är det bästa med att jobba inom Health & Public?

De utvecklingsmöjligheter som finns, inte minst inom kommuner där det även finns stor utvecklingspotential.  Det är oerhört inspirerande och riktigt intressant att få vara med i en process där vi kan göra skillnad i att effektivisera utnyttjandet av våra skattemedel.

Centigo kan påverka genom att skapa förutsättningar för den offentliga sektorn att öka samhällsnyttan genom den förändring digitaliseringen möjliggör och för det krävs det att kunna anskaffa rätt produkt och tjänst till rätt pris.

Vilka frågeställningar tror du kommer att vara viktigast inom Health & Public på fem års sikt?

Jag är inte den första som säger detta, men digitaliseringen av våra offentliga verksamheter kommer att fortsätta utvecklas och öka i betydelse. Sedan handlar digitalisering inte bara om teknik… Digitalisering handlar om att identifiera utmaningar och förbättringsmöjligheter för att tillsammans skapa lösningar med hjälp av digitala OCH tekniska verktyg och redskap.

Finns det något inom Public & Health som du brinner extra mycket för?

Hållbarhet i alla former. Social hållbarhet, hållbar utveckling, men även hållbarhet kopplat till miljön. En strävan mot att vi i dagens samhälle tillfredsställer våra behov utan att riskera framtida generationers möjligheter att tillfredsställa deras behov.