5 saker alla borde veta om hållbart sparande

Svenskarnas samlade fondsparande uppgår till 6600 miljarder kronor, och i vårt sparande finns en fantastisk potential att låta pengarna göra mer nytta än att bara ge avkastning. Om vi kunde rikta våra investeringar till att hjälpa innovationer för klimatet eller stötta företag som behöver ställa om till en mer hållbar verksamhet skulle pengarna göra dubbel nytta. Vill du låta dina sparpengar jobba för klimatet? Här är några saker att tänka på.

 1. Att välja bort bolag eller fonder har nästan ingen effekt alls

  Det kan finnas många skäl att inte vilja investera i bolag som man ogillar eller som bidrar negativt på ett eller annat sätt. Det känns inte bra att vara beroende av att bolaget ska vara lönsamt när man samtidigt inte vill att det ska gå bra av etiska skäl eller miljöskäl. Det blir lite som att spela på motståndarlaget. Att välja fonder som väljer bort problematiska bolag kan därför vara väl så genomtänkt. Det känns bra och det ger en positiv signal, men där tar det slut. Det ger nästan ingen effekt alls. Aktier handlas vanligtvis på en andrahandsmarknad, och det underliggande bolaget påverkas inte av handeln.

  Men om det skulle bli en rörelse, att vi alla skulle välja bort, då skulle det väl sätta lite press på bolagen? Ett oljebolag tjänar pengar på att sälja olja, inte aktier, och så länge lönsamheten är hög och stabil kommer det finnas spekulanter på aktierna. Risken är att dessa spekulanter är mindre miljömedvetna än vad du är och kommer ställa lägre krav på hållbarhetsarbetet. Det finns studier som visar att den här strategin (divestering) till och med kan ha motsatt effekt av just det skälet. Bäst effekt ger det att köpa mindre bensin eller diesel helt enkelt.

  En hållbarhets- eller Svanenmärkning är ingen garanti för en positiv effekt på klimatet. I värsta fall åker du bara dit på en hög avgift. Förvaltare som tar hållbarhetsarbetet på allvar engagerar sig i bolagen och använder sin ägarmakt. Förvaltare som bara väljer bort, väljer också bort möjligheten att påverka.

 2. CO2-risk är inte ett hållbarhetsmått

  Flera banker och fondbolag sorterar numera fonder utifrån CO2-risk. Det är Morningstar som tillsammans med Sustainalytics graderar fonderna efter hur stor risk det är att problem inom ESG (Environmental, Social, Governance) ger oväntade finansiella förluster. Det kan vara en klok strategi att undvika omotiverade risker, så låg CO2-risk är absolut en parameter att ta med i urvalet, men att det skulle ha en positiv effekt på klimatet är nog ett missförstånd. Bolagen och klimatet påverkas inte av vem som är ägare, särskilt inte om ägarna är likgiltiga i hållbarhetsfrågor. Det är lite märkligt att så många aktörer kommunicerar att undvika CO2-risk är ett sätt att välja hållbart. Att välja bort har marginell påverkanspotential konstaterade Konsumentverket redan 2017.

 3. Positivt urval och ansvarfullt ägande, så mycket bättre

  Vissa fonder har som uttalad strategi att skapa en positiv effekt på klimatet genom att dels investera i bolag med hållbarhetsfokus, dels vara aktiva ägare i bolagen de investerar i. De här två aspekterna i kombination hjälper bolagen och får klart mycket högre effekt än att välja bort bolag med negativ miljöpåverkan. Samtidigt ska man komma ihåg att aktier handlas på en andrahandsmarknad, så att välja till utan att vara en ansvarfull ägare har ungefär lika liten effekt som att välja bort. Det finns listor över fonder som möter båda dessa kriterier, fråga din bank eller förvaltare.

 4. Vill du ha bättre effekt, köp obligationer

  Att köpa aktier i ett bolag på börsen ger inte bolaget finansiellt stöd. Aktien är redan emitterad och byter bara ägare på en andrahandsmarknad. Däremot finns det andra produkter och lösningar som bolagen kan använda sig av för att finansiera verksamheten. En sådan är obligationer, och det finns gröna obligationer där kapitalet är öronmärkt till olika former av miljöprojekt. Det finns också klimatobligationer som är mer riktade mot just klimatet. Genom att investera i obligationer kan du använda dina sparpengar till att stötta miljöprojekt. Avkastningen är kanske lite lägre, men å andra sidan tar du generellt också en lägre risk. Vissa räntefonder investerar delvis i gröna obligationer, men vilken effekt de har på helheten är lite svårare att få grepp om.

 5. Maximera sin avkastning kan också vara en strategi för klimatet

  Med tanke på att de flesta hållbarhetsmärkta fonder har begränsad effekt på klimatet och dessutom ofta dras med höga avgifter, kan en alternativ strategi vara att optimera för den direkta klimateffekten. Steg ett är att spara lite mer än vad du gör idag. Du drar ner konsumtionen och minskar ditt eget klimatavtryck. Sedan väljer du sparformer för maximal avkastning. Låga avgifter och bra spridning i portföljen. Gärna hög direktavkastning. Skulle du välja bort bolag och fonder som du av politiska eller etiska skäl inte vill vara förknippad med, har du fortfarande mycket kvar att välja på. Avslutningsvis skänker eller lånar du ut en del av avkastningen till projekt eller initiativ med direkt miljöpåverkan. Det kan vara via en crowdfundingtjänst eller ett av de otaliga projekt som du kan hitta om du googlar lite.

Att låta sina sparpengar göra nytta för klimatet är inte så svårt, men man behöver gå ett litet steg längre än att hoppa på hållbarhetsmärkningar eller nöja sig med att välja bort bolag man inte gillar om det är effekten snarare än signalen som man är ute efter. Håll utkik, min spaning är att banker och fondbolag känner till det här och snart kommer erbjuda bättre listor, fonder och innovativa lösningar för att låta våra 6600 miljarder göra lite nytta.

Här kan du läsa lite mer:

 

Det jag skriver här är helt mina egna åsikter och representerar inte Centigo som bolag eller någon person kopplad till Centigo.

Vill du skapa egna anpassade listor för välgrundade strategiska beslut och insiktsdriven innovation? Hör av dig, vi älskar utmaningar 😊

Kontakta Joakim de Leeuw