Siavash Habibi

Hållbart företagande, strategi & innovation

5 tips för att skapa ett win-win i hållbarhetsstrategin

2017-jun-27 17:27:09

Kraven ökar allt mer på företag att demonstrera på vilket sätt de integrerat hållbarhetsfrågor i sin verksamhet, och tröskeln för vad som är hållbart höjs ständigt. För företag som inte ännu tagit sig an den frågan är det hög tid att göra det, och för företag som småstartat är det värt att uppgradera sig.

När man investerar i hållbarhetsinitiativ och sätter strategier är det ju givetvis bra att få en bra utväxling för den investeringen. Det kan röra sig om

  • Bättre goodwill och rykte
  • Mer stolta och engagerade medarbetare
  • Större intresse från talanger
  • Och inte minst ökade intäkter.

Det är givetvis bättre att få en hög utväxling på investeringen redan från början än att försöka om och om igen. Det handlar bland annat om att gå ifrån ett riskorienterat tänkt, till en möjlighetsmaximerande tänk.

En gedigen hållbarhetsstrategi är grundat i en stark förståelse för business, och hur man driver affärer. Idag är det lagkrav för stora bolag att göra en hållbarhetsredovisning, men det är alltmer ett kundkrav att företag bidrar till samhället och tar sitt ansvar.

Det är ”business sense” att skapa långsiktighet för samhället man befinner sig i, som ett sätt att skapa långsiktighet i affären. För att ett företag ska vara konkurenskraftig på lång sikt tror vi, enligt Business Wellness filisofin, att företag måste observera och öka sitt värdeskapande för ALLA dess intressenter. Många företag väljer att marginalisera hållbarhetsinitiativ, vilket minskar chanserna att få större utväxling. Genom en gedigen hållbarhetsstrategi som är integrerat i verksamheten och affärsmodellen har man möjlighet att leva upp till olika krav och samtidigt öka chanserna till långsiktig tillväxt – och inte minst göra skillnad i viktiga samhällsfrågor. 

Den här guiden ger 5 tips som är en bra startpunkt för att öka förutsättningarna för att skapa en win-win med hållbarhetsstrategin – där man inte bara uppgraderar företagets bidrag till samhället, utan även säkrar en bättre långsiktighet för företaget som även syns på sista raden.

Här kan du beställa vår guide:

Beställ guiden

Besök gärna Centigos webbplats för att läsa mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med en hållbarhetsstrategi 

Vänligen

Siabash Habibi
Konsult Centigo

Uppdaterad av Sara Almgren 2019-01-11

Tags: Hållbarhet