Åtta vägar till värde - Hur du bygger in innovation i din organisations dna

Framtidens företag driver förändring och skapar trender. De ligger steget före resten av marknaden och har insett vikten av att använda sina styrkor och engagera sina medarbetare för att leverera värde till både kunder och samhälle.

Ska du till Almedalen? Är du nyfiken på hur du skapar framtidens företag?

Kom på Centigos seminarium 8 vägar till värde – Hur du bygger in innovation i din organisations DNA på Teaterskeppet i Visby Gästhamn den 3 juli kl 12-13

Företag med rötterna i innovation har utgjort grunden i svenskt näringsliv och välstånd under lång tid. Hur ser vi till att den traditionen lever vidare i en tid där företags livslängd har sjunkit från 65 till 17 år? Hur kan företag möta morgondagens behov och samtidigt ha en sund affär idag?

Det handlar om att kombinera de bästa egenskaperna från start-ups; innovationskraften och engagemanget, med stabiliteten och långsiktigheten hos storföretag. Det handlar om att möta behov på kort och lång sikt. Det handlar om att kunna balansera både och.

Vi tar dig med på en timme där du får:

  • - Testa hur rustat ditt företag är för framtidens utmaningar 

- Fördjupa dig i de områden som är mest väsentliga för just din organisations långsiktiga framgång

Med oss har vi:

  • Bodil Eriksson, CEO, Volvo Car Mobility
  • Stefan Nyrinder, VD, Länsförsäkringar Östgöta
  • Ulrika Steg, CMO Business, Telenor

Eventet

  • Tid: onsdag 3 juli 2019 12:00 – 13.00
  • Ämnesområden: Innovation, näringsliv
  • Plats: Teaterskeppet, Visby Gästhamn

Kom ihåg att favoritmarkera eventet i Almedalsappen och lägga till det i din kalender.

Kom och ta lärdom av Centigos, våra inspirationstalares och varandras erfarenheter av att skapa framgångsrika företag.  Bygg in innovation i din organisations DNA!

Välkommen! 

Är du inte i Almedalen men vill veta mer om Business Wellness? Kontakta Ulrika Bernhoff, affärsenhetsansvarig Centigo Direction, ulrika.bernhoff@centigo.se

Kontakta Ulrika Bernhoff

 Glöm heller inte att diskutera #framtidensföretag #innovation #businesswellness #entreprenörskap #organisationsutveckling samt att bjuda in fler som du tror kan vara intresserade av att diskutera det med oss!