Är du en CIO som inte kan sova om nätterna?

Du är nytillträdd CIO på ett medelstort svenskt bolagVeckorna innan du till slut tackade ja till uppdraget fick du från flera håll höra vilken stor utmaning som väntade, bolagets senaste CIO hade trots allt kastat in handduken efter mindre än ett år.

Uppdraget är till en början stökigt. Det visste du - inga överraskningar på den fronten. Men när det har gått två månader och du fortfarande inte har en aning om vilken ände du ska börja i, börjar stressen bli alltmer kännbar.

Utmaningarna är sammanflätade och spänner över flera områden  

Några av de utmaningar som gör att du får ont i magen är:

  • Krav från högsta ledningen: Bolagets VD vill att IT-avdelningen ökar sin effektivitet och halverar IT-kostnader på tre år. Transparensen är låg och dkämpar fortfarande med att få en tydlig överblick av vad som driver kostnader. Det största problemet är dock att VD:n inte verkar förstå värdet av IT medan du vet att en välfungerande IT-miljö är ett absolut måste för att bolaget ska kunna nå sina tillväxtmål. 
  • Otydliga förväntningar från verksamheten: Verksamheten tycker att IT ”bara ska funka” men det är för dig oklart vad IT-avdelningens faktiska uppdrag är. Till exempel saknas ett tydligt erbjudande i form av en tjänstekatalog och det finns inte heller några överenskommelser, som t.ex. SLA:er, gentemot verksamheten. Den enligt dig viktigaste frågan, hur IT kan medverka i affärsutveckling, lyser med sin frånvaro. 
  • Försenade projekt: Ett flertal digitaliseringsprojekt har dragit ut på tiden och beskrivs som komplexa. Vad komplexiteten innebär är dock oklart, men du misstänker att det finns ett samband med att ingen på bolaget till fullo förstår hur de befintliga systemen hänger ihop och hur de är kopplade till bolagets affärsprocesser. 
  • Skilda arbetssätt: Verksamhetsdrivna vattenfallsprojekt kräver massvis med utvecklarresurser från dina agila teamSpråkbruk och arbetssätt försvårar din och ditt teams planering och dagliga arbete. Mycket tid går åt att bara komma fram till vad det är ni pratar om. 
  • Bristande kommunikation: Kommunikationen mellan verksamheten, arkitekterna och utvecklarna brister på flera punkter. Verksamheten lyser med sin frånvaro och arkitekterna är på en helt annan nivå än de detaljorienterade och kreativa utvecklarna, vilka i sin tur har svårt att förstå arkitekternas högt flygande bilder. Du försöker medla men budskapet når inte hela vägen fram. 
  • Personberoende: En av IT-utvecklarna som varit med i bolaget sedan start går snart i pension. Personen sitter inne på extremt mycket detaljkunskaper om bolagets IT-infrastruktur och anpassade lösningar. Kunskaperna är svårdokumenterade och du tvivlar på att någon ordentlig överlämning är möjlig innan utvecklaren lämnar.  
  • Luckor i IT- och informationssäkerheten: Det finns ingen i organisationen som är ansvarig för IT- och informationssäkerhet. Dvet att det finns säkerhetsluckor men hinner inte gräva djupare i frågan och begränsas av att säkerhetsfokuset från verksamhetens håll ligger på GDPR-frågor.

Varför slutade den förra CIO:n efter så kort tid?

Det känns som en övermäktig uppgift att sortera och prioritera bland de komplexa utmaningar som alla kräver framdrift. Anledningen till att den förra CIO:n slutade efter så kort tid är uppenbar; kopplingen mellan IT och affär saknas helt.

Du vet att nyckeln till framgång på både kort och lång sikt är ett brett perspektiv, som delas av hela organisationen, på vad som krävs för att skapa värde på riktigt. Men var ska du börja?  

Ett bra första steg är att skapa en karta över situationen för att sedan hitta vägen ut ur snårskogen och på ett effektivt sätt åtgärda problemen.

Assent stimulerar en sammanflätad affärs- och IT-verksamhet och framtidssäkrar organisationen

Assent är ett ramverk för strategisk organisationsutveckling som adresserar IT- och affärshelheten genom samspelet mellan flera nyckelförmågor. Assent är ett kraftfullt verktyg både för att förstå nuläget och för att utforma åtgärder som adresserar utmaningar och möjliggör uppsatta affärsmål.  

Vill du veta mer om Assent?

Läs hur techsmarta organisationer kombinerar hastighet och effektivitet

eller

Kontakta oss: assent@centigo.se