Andreas Cornacchini

Managementkonsult

Åsas ambition ledde henne till att skriva en bok om förändringsledning

2018-jun-18 10:30:00

Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Centigos förändringsledare Åsa Johnson som är mitt uppe i ett spännande och hektiskt uppdrag. Läs om varför hon har utvecklats till en framgångsrik förändringsledare och skrivit en bok i ämnet, vad som är så speciellt med förändringsledning och vad Åsa ser som kommande trender inom förändringsledning.

Åsa Johnson_Centigo3-1-1Åsa, du har snabbt utvecklats till en av våra främsta experter inom förändringsledning, och även varit med och skrivit en bok på ämnet. Hur kommer det sig?

– Det finns två anledningar till det. Dels att vi är ett ambitionsstyrt företag, och att vi alltid stöttar varandra.

Allt på Centigo börjar med orden ”jag vill”. Mitt ”jag vill”, och ambition var att arbeta med och hjälpa människor i förändring. Jag vill vara med och skapa trygghet och förutsättningar för det nya – och att se individen och verksamheten utvecklas.

Jag fick chansen, samt en ovärderlig stöttning av kollegor som tog med mig ut i alla forum, som uppmuntrade mig att testa, och att lära mig undervägs. Har du 260 kollegor i ryggen som tror på dig, kastar ut dig utanför din komfortzon, och en egen nyfikenhet så blir utvecklingskurvan brant! 

Bokprojektet var startskottet på Centigos starka changeteam. Där fick vi vända och vrida på hur vi definierar förändringsledning och vad det innebär i våra projekt. Teamet har utvecklats tillsammans och vi vill ständigt bli bättre.

Vad är det som är så speciellt med förändringsledning?

– Förändring handlar mycket om helhet, att förstå hur organisationens förutsättningar samspelar med individens reaktion och drivkrafter. Jag gillar att det inte finns ett recept, utan att du alltid måste lyssna, anpassa budskap, involvera de individer som påverkas och som förstår.

Vi har en beprövad metodik i Effektdriven Förändringsledning som alltid ger oss en utgångspunkt, men innehållet skapas och anpassas tillsammans med kunden.

Människorna är de som i slutändan gör skillnad mellan ett lyckat och ett misslyckat projekt. Det är otroligt givande att få arbeta med individer och coacha dessa till att vara den bästa versionen av sig själva. Först då skapar du de rätta förutsättningarna för framtida ägandeskap.

Vilka är trenderna inom förändringsledning framåt?

– Oavsett bransch tror jag fler och fler ser värdet i att investera tid för att säkerställa att individen förstår de nya förutsättningar som digitalisering medför. Inom min bransch, logistik, står vi inför stora förändringar och möjligheter. Handeln blir digital, kunderna kräver snabba leveranser, samtidigt som marginalerna krymper. Allt detta pressar logistikflödet till max.

Många initiativ tas för att anpassa verksamheterna till nya förutsättningar, automatisering, robotisering – smarta lagerlösningar. Samtidigt visar forskning att flera verksamheter känner att de inte riktigt får ut effekterna av sina investeringar. Siloarbete och motstånd motverkar utvecklingen vilket i sin tur motiverar behovet av förändringsledning.

Projekten ställer krav på tydliga processer, förståelse för hur drivkrafter hos individen påverkas, kommunikation och tvärfunktionellt samarbete. Utöver det finns den eviga balansen mellan vad som är effektiv logistik och smidigt för kunden.

Personligen tycker jag logistikförändringar är spännande, då utmaningar ofta blir konkreta och påtagliga. Det blir tydligt hur ett lösningsorienterat förhållningssätt (som ofta finns i ryggraden hos logistikern) verkligen krävs för att lösa spänningarna.

Vill du veta mer om hur vi på Centigo arbetar med effektdriven förändringsledning? Eller vill du jobba tillsammans med vårt Changeteam? Hör av dig till Åsa!

Kontakta Åsa Johnson

Tags: Changeboken Förändringsledning Logistik