Att leda i en organisation med kollektivt ledarskap

När jag närmade mig examen från universitetet letade jag efter ett första jobb och en arbetsplats som inte bara skulle ge mig möjlighet att utvecklas och göra roliga saker på dagarna utan som även skulle ha starka värderingar och en härlig företagskultur. Under ett studentmingel träffade jag Centigo och kände direkt att ”här vill jag jobba!”. Den känslan sitter kvar än idag – tolv år senare. En av anledningarna till att jag uppskattar vår företagskultur är det faktum att vi är en chefslös organisation som i stället präglas av kollektivt ledarskap och våra medarbetares egna ambitioner. 

Varför kollektivt ledarskap? 

Att Centigo drivs av ett kollektivt ledarskap är en del av vårt fundament som beskriver vad vi baserar vårt långsiktiga företagsbyggande på. De andra delarna är att vi är oberoende och ambitionsdrivna. 

Tillsammans med vår Värdegrund, i form av Professionalism, Entreprenörsanda och Balans, är fundamentet vår syn på hur Centigo bör fungera för att kontinuerligt kunna hantera den föränderliga omvärld som vi, och våra kunder, befinner oss i, samtidigt som de skapar en miljö där våra medarbetare ges de bästa förutsättningar för att kunna växa och utvecklas. 

Centigo – ett chefslöst företag 

Ett av de tydligaste exemplen på vårt kollektiva ledarskap är att vi inte har någon VD – faktiskt inga chefer överhuvudtaget. Det har varit så sedan Centigo grundades år 2002, helt enkelt för att ingen av våra tre grundare ville vara chef över de andra. I stället för en VD har vi flera jämbördiga ledare som kan agera såsom VD, så att kunder och medarbetare får arbeta med en person som har fullt mandat att representera företaget. För att vår chefslösa organisation ska fungera är kraven på tydlighet, transparens och eget ansvar mycket stora. Våra roller och ansvar måste vara tydliga och alla medarbetare ska veta, eller enkelt kunna ta reda på, vem eller vilket forum som har ansvar för en fråga eller ett beslut. Vår starka värdegrund och en tydlig affärslogik gör att vi drar åt samma håll och ger oss trygghet att agera med stort självförtroende på egen hand.  

Sedan snart tre år tillbaka är jag med och bygger upp Centigos kontor i Malmö. Att vi har ett kontor i Öresundsregionen är ett väldigt tydligt exempel både på ambitionsdriv och kollektivt ledarskap. Det finns ingen VD eller ledningsgrupp som ”uppifrån” har bestämt att Centigo ska ha ett kontor i Malmö för att det är strategiskt riktigt utan vårt kontor finns för att mina kollegor och jag har som ambition att få det här kontoret att flyga – för vi vill både jobba på Centigo och bo i Skåne! Hur vi ”bygger” vårt kontor är kollektivt ledarskap på riktigt – just nu tio individer som tar gemensamt ansvar för vår affär, vår utveckling och vår kultur.  

Vad krävs då av oss som medarbetare och vårt ledarskap? 

För lite mer än fem år sedan blev jag Team Lead och Medarbetaransvarig vilket innebär att jag idag ansvarar för ett team av konsulter och deras beläggning, ambitionsplaner och utveckling – men utan att vara deras chef! Även om min roll är en ”formell” ledarroll så leder jag i ett sammanhang där ledarskapet är kollektivt, så vad behöver då jag och mitt team tänka på för att detta ska lyckas? 

Ansvarstagande: Vi måste alla våga ta ansvar även för sådant som vi inte har tilldelats ansvar för men som vi ser ett behov av. I en hierarkisk chefsorganisation är ansvaret ofta tydligt uppdelat och tilldelat men i vår organisation är det ett ambitionsdrivet personligt ansvarstagande som gäller – för stort som smått!

Öppenhet: Alla som arbetar på Centigo måste våga tala om vad de vill och inte vill göra; vara öppna kring sina ambitioner och hur mycket arbete de kan ta på sig samt förstå konsekvenserna av sina val och beslut. Att vår organisation präglas av denna öppenhet, men också av en lyhördhet gentemot varandras ambitioner och beslut, ger oss en enorm gemensam kraft framåt där vi hjälps åt att nå dessa ambitioner.

Tillgänglighet: Vi som har en ledarroll på Centigo måste vara tillgängliga för att stötta medarbetarna. Centigos ledarskapsmodell är relativt unik och därför inte helt enkel att förstå. Som ledare måste jag lotsa och stötta mina medarbetare för att de ska kunna bli så framgångsrika som möjligt inom företaget. Det gäller inte minst i den verklighet av distansarbete som vi alla har fått utstå under Covid 19-pandemin där det inte har varit lika lätt att träffa nya och gamla kollegor och tillsammans uppleva vår kultur.

Träning: Då vi alla, på olika sätt, ständigt tränas i att agera som ledare, internt eller ute i våra kunduppdrag, så utvecklas vi kontinuerligt. I vår chefslösa organisation kan ingen ”gömma sig” bakom någon annan som förväntas fatta beslut åt dig utan vi måste hela tiden leda, i första steget oss själva, men i förlängningen även varandra i olika sammanhang och kontexter.

Sammanfattningsvis… 

Att arbeta på Centigo utmanar mig dagligen i mitt ledarskap och det tror jag gäller för alla mina kollegor – oavsett formell roll i organisationen. Jag är dock helt övertygad om att det faktum att vi är en chefslös organisation är en av förutsättningarna för Centigos framgång, både som konsultföretag och som arbetsgivare.