Anna Bern

Managementkonsult och team lead

Att leda och bygga kontor i en organisation med kollektivt ledarskap

2020-aug-26 21:00:00

För lite mer än elva år sedan närmade jag mig examen från universitetet. Då sökte jag en arbetsplats som inte bara skulle ge mig möjlighet att utvecklas och göra roliga saker på jobbet utan som även skulle ha starka värderingar och en härlig företagskultur. Under ett studentmingel träffade jag Centigo och kände direkt att ”här vill jag jobba!”. Den känslan sitter kvar än idag. En av anledningarna till att jag gillar att jobba på Centigo är det kollektiva ledarskapet och i det här blogginlägget berättar jag mer om hur det fungerar i praktiken!

Vad är kollektivt ledarskap? 

Att Centigo drivs med hjälp av kollektivt ledarskap är en del av vårt fundament som beskriver vad vi baserar vårt långsiktiga företagsbyggande på. De andra delarna är att vi är oberoende och ambitionsdrivna. 

Tillsammans med våra värdeord professionalism, entreprenörsanda och balans är fundamentet vår syn på hur Centigo bör fungera för att kontinuerligt kunna hantera den föränderliga omvärld som vi, och våra kunder, befinner oss i samtidigt som de skapar en miljö där våra  medarbetare ges de bästa förutsättningar för att kunna växa och utvecklas. 

Centigo är byggt på en genuin tro på människan och hennes förmågor. Vi sätter människan före strukturer och regler och anpassar därför dessa till de förutsättningar individen har. Genom att minimera strukturer och regler främjar vi frihet, kreativitet och entreprenörsanda. Det är först då alla våra medarbetare, som individer, kan frigöra sin fulla potential att prestera på topp. Vi strävar helt enkelt efter att vara det bästa växthuset för människor. 

Centigo – ett chefslöst företag 

Ett av de tydligaste exemplen på vårt kollektiva ledarskap är att vi inte har någon VD. Vi har istället flera jämbördiga ledare som kan agera såsom VD, så att kunder och medarbetare får arbeta med en person som har fullt mandat att representera företaget. För att detta ska fungera är kraven på tydlighet, transparens och eget ansvar mycket stora. Våra roller och ansvar måste vara tydliga och alla medarbetare ska veta, eller enkelt kunna ta reda på, vem eller vilket forum som har ansvar för en fråga eller ett beslut. Vår starka värdegrund och en tydlig affärslogik gör att vi drar åt samma håll och ger oss trygghet att agera med stort självförtroende på egen hand.  

Sedan drygt två år tillbaka är jag med och bygger upp Centigos nya kontor i Malmö. Att vi har ett kontor i Öresundsregionen är ett väldigt tydligt exempel både på ambitionsdriv och kollektivt ledarskap. Det finns ingen VD eller ledningsgrupp som ”uppifrån” har bestämt att Centigo ska ha ett kontor i Malmö för att det är strategiskt riktigt utan vårt kontor finns för att jag och mina kollegor har som ambition att få det här kontoret att flyga – för vi vill både jobba på Centigo och bo i Skåne! Hur vi ”bygger” vårt kontor är kollektivt ledarskap på riktigt – just nu nio individer som tar gemensamt ansvar för vår affär, vår utveckling och vår kultur.  

Vad krävs då av oss som medarbetare och vårt ledarskap? 

För lite mer än fyra år sedan blev jag ”team lead” och medarbetaransvarig vilket innebär att jag idag ansvarar för ett team av konsulter och deras beläggning, ambitionsplaner och utveckling. Även om detta är en ”formell” ledarroll så leder jag i ett sammanhang där ledarskapet är kollektivt, både gentemot mina konsulter men även tillsammans med mina kollegor på Malmö-kontoret. Men vad behöver då jag som ledare tänka på för att vi ska lyckas med vårt kollektiva ledarskap? 

  • Ansvarstagande: Som ledare måste jag våga ta ansvar även för sådant som jag inte har tilldelats ansvar för, men som jag ser ett behov av. I utvecklingen av ett nytt kontor kan detta verkligen vara stort som smått! 

  • Öppenhet: Alla som arbetar på Centigo måste våga tala om vad de vill och inte vill göra, vara öppna kring sina ambitioner och hur mycket arbete de kan ta på sig samt förstå konsekvenserna av sina önskemål. Som ledare måste jag vara lyhörd för och uppmuntra till detta. 

  • Tillgänglighet: Jag måste vara tillgänglig för att stötta mina medarbetare. Centigos ledarskapsmodell är relativt unik och därför inte helt enkel att förstå. Som ledare måste jag lotsa och stötta mina medarbetare för att de ska kunna bli så framgångsrika som möjligt inom företaget. Detta gäller inte minst våra nya medarbetare på Malmö-kontoret som på distans behöver lära känna Centigo, vår kultur och våra kollegor på de andra kontoren.

  • Träning: I min roll uppmuntrar jag mina kollegor att ständigt utsätta sig för träning i ledarskap. Detta får både effekten att våra kunder gillar oss och att så många trivs med att jobba på Centigo. 

Sammanfattningsvis… 

Att arbeta på Centigo utmanar mig dagligen i mitt ledarskap och det tror jag gäller för alla mina kollegor – oavsett formell roll i organisationen. Att flytta från Stockholm tillbaka hem till Skåne för att bygga kontor utmanar mig ytterligare! Jag är dock helt övertygad om att vårt kollektiva ledarskap är en av förutsättningarna för Centigos framgång, både som konsultföretag och som arbetsgivare. 

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om Centigo eller vår etablering i Öresundsregionen! Antingen om du känner att Centigo verkar vara en arbetsplats för dig eller om du är nyfiken på hur våra konsulter kan bidra till att utveckla din organisation.

Kontakta Anna Bern

Tags: Växthus_för_människor Coachande_ledarskap Karriär Nätverksbaserat_ledarskap Business_Wellness Kollektivt_ledarskap