Alla artiklar av Albin Johansson

Bygga eller nyttja förtroendekapital hos kund under det mycket speciella 2020?

Alla har påverkats av pandemin på något sätt, både privatpersoner och företag. Många har blivit av med jobbet, andra har blivit permitterade och samtidigt har vissa fått mer att göra och kanske även ...

The luxury of working at a company who shares your long-term vision!

My career vision is to work with global growth with a goal to create at least 100 jobs in low-income countries before I turn 40. My vision is based on three things; inspiring purpose, business ...

How to deliver sustainable change in six weeks

At Centigo there are no managers or a CEO who tells you what to do. Instead we believe in the co-worker’s ability to identify opportunities and pursue them based on their ambition.

Digital och mänsklig kundservice – går det?

Hur kan digitalt bli mänskligt? Vi måsta börja med att förstå skillnaden på mänskligt och en faktisk människa. En virtuell assistent kan verka mänsklig fast den bara är virtuell, och vice versa.

Skapa en kundupplevelse i världsklass!

80% av företags VD:ar anser sig leverera en bra kundupplevelse, men frågar man kunderna så anser de att endast 8% av företagen ger dem en bra upplevelse. Så vad består en bra kundupplevelse av? I det ...

Let people help you to sell your product!

Customers tend to rely on other customers more than Customer Support staff who are paid to sell. Potential customers want to get genuine answers to their questions. An online community helps you ...