Anna Adlercreutz

Managementkonsult inom retail

Recent Posts

Vad skulle du göra om du inte var rädd?

Posted by Anna Adlercreutz on 2019-okt-10 21:00:00

Vad skulle du göra om du inte var rädd? Sedan jag läste boken Lean in av Sheryl Sandberg har jag ställt mig själv den frågan vid flera tillfällen. Frågan har både utmanat och väglett mig samt hjälp mig inse att den lätta vägen nödvändigtvis inte är den rätta. För ungefär ett år sedan fick jag möjligheten att ta en projektledarroll hos min kund och även om jag kände att jag hade förutsättningarna att klara det fanns vissa rädslor. Skulle projektdeltagarna med mycket mer erfarenhet lyssna på mig? Hur skulle jag göra för att arbeta proaktivt för att undvika brandsläckning? Sedan ställde jag mig frågan vad jag skulle göra om jag inte var rädd och svaret var ”jag skulle köra”.

Tags: Växthus_för_människor Karriär Konsultprogrammet Kollektivt_ledarskap Managementkonsult

Varje individ bidrar till Centigos utveckling

Posted by Anna Adlercreutz on 2017-okt-05 07:00:00

I takt med att Introduktionsprogrammet lider mot sitt slut funderar jag kring vad den senaste tiden har gett mig och varför jag skulle rekommendera någon annan att börja på Centigos Konsultprogram efter universitetet. Som konsult förväntar jag mig att mycket av min tid kommer tillbringas hos kund och jag upplever att dessa veckor har gett mig en stabil grund att stå på, både vad gäller praktisk erfarenhet och kunskap om Centigo.

Tags: Växthus_för_människor Karriär Chefslöst Konsultprogrammet

Ett ord summerar Centigo för mig – teamwork

Posted by Anna Adlercreutz on 2017-sep-19 11:00:00

Om du läst tidigare blogginlägg från mina vänner och kollegor som också börjat på Konsultprogrammet har du kunnat läsa om tidiga mornar, sena kvällar, sociala aktiviteter och nya lärdomar. Under de senaste fyra veckorna har vi stångats med nya utmaningar dagligen samtidigt som vi lärt känna Centigo, våra systerbolag och varandra. Även den här veckan har varit full av föreläsningar och styrgruppsmöten i de båda projekten som vi jobbar med. Allt vi gör summeras dock upp till en sak: vikten av att hjälpas åt. Jag skulle sammanfatta det med ordet ”teamwork”. Trots att det bara är ett ord så beskriver det mina upplevelser av Introduktionsprogrammet och Centigo i sin helhet. Teamwork – att i en grupp arbeta tillsammans för att nå ett mål, använda individuella färdigheter och samarbeta för att nå längre än vad vi hade kunnat göra på egen hand.

Tags: Konsultprogrammet Nätverksbaserat_ledarskap

Populära

Filter

see all