Anton Frölander

Managementkonsult

Recent Posts

Vad från studierna tar jag med mig som nybliven konsult?

Posted by Anton Frölander on 2019-sep-27 10:13:22

Flera gånger under studietiden ställde jag mig frågan: vad för nytta i arbetslivet kommer jag egentligen att ha av denna kurs, tenta eller inlämningsuppgift? Som civilingenjör i industriell ekonomi känns den klassiska trippelintegralen eller ortogonalprojektionen svårapplicerbar i det verkliga livet när den väl lärs in. Som konsult fem veckor in i introduktionsprogrammet kan jag avslöja att användningen av dessa matematiska begrepp känns långt borta även nu. Vad har jag då haft för nytta av studierna i arbetslivet?

Tags: Växthus_för_människor Karriär Konsultprogrammet

Populära

Filter

see all