Ellen Bergh

Kundansvarig. Branschfokus Handel, Energi.
Find me on:

Recent Posts

Centigo är med och förvandlar elmarknaden

Posted by Ellen Bergh on 2018-sep-03 09:42:00

Grattis Diden Tiwana! Du har just fått förtroende att stötta Svenska kraftnät i deras förändringsresa gällande etableringen av den svenska Elmarknadshubben. Vad går uppdraget ut på?

Tags: Hållbarhet Förändringsledning Energibranschen Business_Transformation

Ökad förändringskraft inom energisektorn

Posted by Ellen Bergh on 2018-maj-15 10:30:00

Förändring sker på alla nivåer i energisektorn – från förordningar på EU-nivå till utveckling av specifik teknologi för fjärravläsning av energimätare. Förändringar sker snabbt och påverkar många aktörer på många olika nivåer; stora och små företag och organisationer, offentlig sektor, branschorganisationer och konsumenter.

Tags: Förändringsledning Energibranschen

GDPR:s möjligheter i kundnära verksamheter

Posted by Ellen Bergh on 2017-apr-06 13:07:04

Den digitala utvecklingen har påskyndat dataskyddsreformen inom EU och lett fram den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft i maj 2018. Centigo ger här sin syn på hur ett GDPR-initiativ bör drivas för att bäst hantera de hot och möjligheter som kommer att kanta vägen fram till maj 2018. Detta avsnitt är det sista av tre och beskriver de möjligheter vi ser kring GDPR i kundnära verksamheter. De första delarna ger vår syn på vad man bör göra ochhur ett initiativ kan drivas.

Hur tar man sig an GDPR? Del 2: Vilka är utmaningarna?

Posted by Ellen Bergh on 2017-mar-30 10:43:47

Den digitala utvecklingen har påskyndat dataskyddsreformen inom EU och lett fram den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft i maj 2018. Centigo ger här sin syn på hur ett GDPR-initiativ bör drivas för att bäst hantera de hot och möjligheter som kommer att kanta vägen fram till maj 2018. Denna artikel är uppdelad i tre delar där denna del 2 beskriver hur man bäst går tillväga i sitt GDPR-initiativ och vilka utmaningar vi ser.

Hur tar man sig an GDPR? Vad måste man göra?

Posted by Ellen Bergh on 2017-mar-24 10:32:16

Tags: GDPR

Populära

Posts by Tag

see all