Eva-Lena Lengqvist

Senior projektledare och rådgivare
Find me on:

Recent Posts

Att uppfostra en AI-robot – fem tips

Posted by Eva-Lena Lengqvist on 2018-mar-27 10:30:00

Att utveckla och träna upp en AI, eller artificiell intelligens, kan på många punkter liknas vid att uppfostra ett barn. En AI har förmågor som vanligtvis kräver mänsklig intelligens, så det är kanske inte så konstigt att det finns beröringspunkter. Ett barn lär sig kontinuerligt genom att utforska och experimentera, vilket även den nya generationens AI gör.

Tags: AI Nydanande_teknik_och_affärsmodeller Digitalisering Affärsutveckling

Populära

Posts by Tag

see all