Hedda Nilsson

Find me on:

Recent Posts

Hur behåller du en långsiktig uthållighet inom IT-miljöer under extraordinära situationer som utbrottet av Coronaviruset?

Posted by Hedda Nilsson on 2020-apr-22 21:15:00

I rådande extraordinära samhällssituation som utbrottet av Coronaviruset har medfört krävs snabba omställningar i arbetssätt, ökad vikt vid kontinuitetshantering och nya åtgärdsplaner för eventuella risker. I arbetet med att upprätthålla en uthållighet inom sina IT-miljöer i har bland andra Botkyrka och Värmdö kommun samt Fyrbodals kommunalförbund insett värdet i att samarbeta över kommungränserna. De har därför initierat en kommunsamverkan där Centigo har fått förtroendet att leda detta viktiga samarbete framåt, vilket vi är stolta över och ödmjuka inför. Syftet med samarbetet är att förebygga och öka beredskapen vid tekniska påfrestningar, ökat personalbortfall, ökat distansarbete och med det ökade säkerhetsrisker, samt avsaknad av nyckelpersoner.

Tags: Digital_Transformation Digitalisering IT-strategi IT-chef Business_Wellness offentlig_sektor kommun Digitala_samhällsrevolutionen Corona riskmanagement

Här är det du som bestämmer vilka mål du ska nå

Posted by Hedda Nilsson on 2018-feb-01 07:25:00

Efter 17 år i skolans värld har du egentligen inte behövt ta speciellt stort ansvar för din egen utveckling. Du har haft möjligheten att följa den utstakade planen – och att låta någon annan planera för vart du ska röra dig.

Tags: Växthus_för_människor Karriär Konsultprogrammet

Populära

Filter

see all