Henrik P Löfgren

Team Lead Centigo UK
Find me on:

Recent Posts

Centigo’s strong growth continues with international expansion and a London office

Posted by Henrik P Löfgren on 2018-apr-26 10:33:00

Centigo’s network-based leadership model and non-hierarchical organisation, where there is no CEO and nobody is anyone’s boss, have proven to be successful in attracting and developing top talent. In turn, this means outstanding capacity to deliver world class service to our clients. Over the years we have continuously inspired and helped companies and organisations to stay ahead and explore new business opportunities. Opening up our London business, is another step in making a greater impact on a global basis.

Tags: Digitalisering United Kingdom International_expansion

Skapa en framgångsrik affär med Internet of Things

Posted by Henrik P Löfgren on 2018-jan-10 07:45:00

Internet of Things sker nu och har en omfattande påverkan på affären för många företag. Centigo har genomfört en studie som belyser hur företag kan börja arbeta med IoT och skapa insikter för att vara långsiktigt relevanta.

Studien baseras på elva djupgående intervjuer med några av Sveriges ledande IoT-experter och företagsledare, verksamma inom bland annat telekom, infrastruktur, finans, akademi och tillverkande industri.

Tags: IoT Nydanande_teknik_och_affärsmodeller Vinnande_resultat_i_ny_tid Affärsutveckling Strategi

Populära

Posts by Tag

see all