Alla artiklar av Lars Jacobi

Does digitalization of the blue collar role affect motivation?

Digitalization has a profound impact on organizational processes, the way we work. This you probably agree with. But what about motivational factors? When automating a process through digitalization, ...

Kundnöjdhet och effektivisering med hjälp av IoT

I bygg- och fastighetsbranschen pratas det just nu mycket om hur IoT och Big Data kan användas för att förbättra erbjudanden och möta kundernas behov. Möjligheterna som skapas om vi delar data, ...

Projektet – din största möjliggörare för förbättrad organisationskultur

  Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt ...

Det som följs upp blir gjort, så arbetar du med mätetal i förändringen

Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt ...

Hantera förväntningar – skapa förståelse för möjligheter och utmaningar

  Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt ...

Använd en gemensam röst och ett budskap vid en förändring

  Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt ...

Var medveten om drivkrafter, de påverkar förändringen – garanterat

  Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt ...

Säkra resultat genom ägarskap – organisationen driver förändringen

Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt ...

Skapa långsiktiga resultat – planera tidigt för ständiga förbättringar

Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt ...

Ett knep för framdrift utan kontroll – använd vägledande principer

  Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt ...