Roger Sundberg

Digital transformation och projektledning
Find me on:

Recent Posts

Lyckas med ditt agila digitaliseringsprojekt

Posted by Roger Sundberg on 2018-mar-07 11:01:00

I  del 1 i artikelserien om digitala projekt gav jag tre råd för att ta ditt digitala projekt till marknaden snabbare. Om du har följt dessa råd så har du en strategi, ett tydligt mål, förankrat ditt projekt i organisationen och är redo att starta. Med ett agilt förhållningssätt kan det vara utmanande att forma sitt projekt vad gäller planering, projektorganisation och uppföljning. Här kommer tre tips på hur du kan skapa bättre förutsättningar för ditt digitala projekt att lyckas. 

Så tar du snabbt digitala projekt till marknaden

Posted by Roger Sundberg on 2018-feb-15 10:30:00

Vi behöver bli snabbare till marknaden! Idag är förändringstakten i omvärlden hög och det blir mer digitalt innehåll i företagens erbjudanden. Andra företag behöver förhålla sig till detta och anpassa sig för att inte hamna efter eller helt enkelt långsamt dö. Detta kan vara särskilt utmanande i organisationer som använder sig av en traditionell projektmetodik. Låt mig därför ge dig tre råd om hur en traditionell organisation kan ta sina digitala projekt till marknaden ännu snabbare.

Tags: Affärsutveckling Digital_Transformation Digitalisering Vinnande_resultat_i_ny_tid Agile

Populära

Filter

see all