Victoria Axelsson

Managementkonsult inom förändringsledning
Find me on:

Recent Posts

Framtidsforskare spår att förändringstakten ökar 1000 gånger

Posted by Victoria Axelsson on 2018-sep-07 08:00:00

Framtidsforskare spår att förändringstakten kommer att öka 1000 gånger under det här århundradet jämfört med det förra. Vilken förändringsresa går din organisation igenom – digitalisering, globalisering eller omorganisering? 

Tags: Changeboken Förändringsledning Effekthemtagning Business_Transformation

Populära

Posts by Tag

see all