Victoria Done

Recent Posts

3 tips på hur du möjliggör ägarskap och framdrift genom förändringsledning

Posted by Victoria Done on 2020-maj-04 15:00:00

Att kommunikation och utbildning är viktiga delar i förändringsledning känner de flesta till. Men i mer komplexa förändringsprojekt utgör de endast en liten del av den stora insatsen som krävs för att lyckas med förändringen fullt ut. En framgångsfaktor i dessa fall är att skapa ägarskap i organisationen genom att involvera medarbetare i förändringsnätverk, arbeta målgruppsanpassat och att ta hänsyn till befintliga strukturer som finns för att skapa långsiktighet.

Tags: Coachande_ledarskap Nätverksbaserat_ledarskap Förändringsledning Business_Wellness

CRA ett kraftfullt verktyg för en lyckad förändringsresa

Posted by Victoria Done on 2020-mar-04 18:00:00

Sara Mo är konsult inom Change & Customer Excellence och berättar i denna artikel om hur hon använt verktyget Change Readiness Assessment (CRA) i hennes förändringsledningsprojekt.

Tags: Förändringsledning

Populära

Filter

see all