Victoria Done

Recent Posts

CRA ett kraftfullt verktyg för en lyckad förändringsresa

Posted by Victoria Done on 2020-mar-04 18:00:00

Sara Mo är konsult inom Change & Customer Excellence och berättar i denna artikel om hur hon använt verktyget Change Readiness Assessment (CRA) i hennes förändringsledningsprojekt.

Tags: Förändringsledning

Populära

Filter

see all