Johan Järvung

Strategikonsult och coach

Blockkedjan förändrar kärnan i merchantbanken

2017-dec-12 07:02:00

En bank påminner om en gigantisk räknemaskin, en dator. Men där datorn uteslutande använder oorganisk elektronik för sitt processande begagnar sig banken av människor av kött och blod för att utföra sina uppgifter.

En typ av banker kallas för merchantbanker och hjälper företag med osynliga produkter som lån, garantier och valutaväxlingar. Just nu förändrar blockkedjetekniken dessa institutioner i grunden, till exempel när det gäller syndikerade lån och trade finance.

Syndikerade lån

Marknaden för syndikerade lån, det vill säga lån som delas mellan flera banker, uppgår till cirka 1 000 miljarder dollar enligt Thomson Reuters och har fram tills idag hanterats manuellt. Att denna marknad skulle skakas om (disruptas) av blockchaintekniken förvånar knappast någon. Alla viktiga förutsättningar var ju på plats:

  • Processen innehåller information som behöver delas mellan ett antal parter
  • Det rör sig om relativt få transaktioner
  • Varje transaktion innehåller jämförelsevis lite information

Redan nästan år väntas en stor del av de affärer som görs registreras med hjälp av blockkedjan. Fråga bara företaget Synaps Loans som drivs av Ipreo och Symbiont.

Trade finance

En annan produktgrupp för vilken hanteringen kommer att förändras i grunden av blockchain är trade finance. Det handlar om finansiering av handel mellan länder. Det finns ingen statistik för storleken på denna marknad men den uppskattades tidigare under detta decennium till 6,5-8 000 miljarder dollar, det vill säga flera gånger mer än marknaden för syndikerade lån.

När det gäller trade finance har ett antal banker tillsammans med IBM kommit en bit på väg och om allt går som det ska kommer det inte dröja länge innan även denna bransch stöps om i grunden.

Stora belopp blir det när man aggregerar affärer på global nivå och det är en svindlande tanke att alla dessa transaktioner fortfarande till stor del ombesörjs med papper och penna. Ett business case för att automatisera dem är naturligtvis väldigt lätt att räkna hem – frågan är bara vem som hinner först.

Det går undan i bankvärlden nu – obönhörligt stöps processerna för flera nyckelprodukter om i grunden av blockchainbaserade lösningar. Behöver du hjälp att förstå hur blockchaintekniken kan användas för att vässa din affär – hör av dig till oss på Centigo.

Kontakta Johan Järvung

Tags: Financial_Services Nydanande_teknik_och_affärsmodeller Blockchain