Ashkan Ganji

Managementkonsult inom strategi och innovation

8 sätt för att bygga innovation i organisationens DNA - Del 1

2019-jun-13 15:19:26

Varför är det så svårt att bygga och behålla kapaciteten att innovera? Trots betydande investeringar, resurser och tid som läggs så är innovation en frustrerande utmaning för många organisationer.

Även framgångsrika företag har svårt att behålla sin position. Med nuvarande förändringstakt förväntas ungefär hälften av de 500 största börsnoterade företagen i USA (S&P 500) bli ersatta de närmaste 10 åren. Genomsnittstiden för företag på S&P 500 var strax över 35 år 1980, 24 år 2016, och förväntas krympa till endast 12 år före 2027 - trenden är en avtagande livslängd. Därför blir det avgörande för organisationers långsiktiga överlevnad att innovera – för att ens kunna behålla den nuvarande marknadspositionen. Vi har definierat 8 områden som särskiljer innovativa organisationer, och nedan är de två första.chart-1-average-company-lifespan-on-sp500

1. Engagerande syfte

Ni har säkert hört det tidigare, och det tål att upprepas; börja med varför.

Er organisation kräver ett tydligt varför och syfte – ert existensberättigande. Detta är ert uppdrag som organisationen samlas kring och agerar utifrån. Strategi, och processer är föränderliga, men ert uppdrag är det som gör er långsiktigt relevanta, för era medarbetare och externa intressenter. Ert syfte kan inte vara tillväxt och/eller lönsamhet - tillväxt och lönsamhet är ett resultat av att ni lyckas med något, inte syftet i sig.

  • Ni bygger medarbetarengagemang - 73% av de som arbetar på ett ”ändamålsdrivet” företag uppger att de är engagerade, siffran för företag utan ett tydligt syfte/ändamål är 23% engagerade medarbetare

  • Medarbetarengagemang är viktigt överlag och i synnerhet för innovation, som kräver att medarbetarna vill och vågar dela med sig av idéer och experimentera

Exempel: Amazon

“to be Earth’s most customer-centric company, where customers can find and discover anything they might want to buy online, and endeavors to offer its customers the lowest possible prices.”

Med denna filosofi skakar Amazon om bransch efter bransch. Märk tydligt att Amazon utgår ifrån en kundorienterad online-affär till lägsta möjliga pris – det står inget om böcker här, trots att det var Amazons ursprungliga erbjudande 1995.

2. Långsiktighet

En innovativ organisation skapar långsiktig relevans genom en hållbar affärsmodell.

Hållbara affärsmodeller adresserar samtliga intressenter i organisationens ekosystem, dvs. ni skapar värde med hjälp av era intressenter – era kunder, leverantörer, slutanvändare, medarbetare, ägare m.m. därför behöver er affär vara hållbar och värdeskapande för samtliga över tid. Långsiktighet handlar om att kontinuerligt skapa en hållbar integrerad affär, som balanserar ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat.

  • Era kunder förväntar sig det - 88% kommer att vara mer lojala mot ett företag som stödjer sociala eller miljömässiga frågor.

  • 66% av konsumenterna skulle spendera mer på en produkt om den kom från ett hållbart varumärke – tittar vi enbart på Generation Y är det upp emot 73%

Exempel: IKEA

IKEAs samarbete med Blocket för att IKEA-medlemmar ska kunna sälja begagnade IKEA-möbler utan att betala annonsavgift. IKEA expanderar sin syn på kundresan genom att följa med konsumenten, vara relevanta även efter att möblerna inköpts och integrera cirkulär ekonomi i deras affär. Större kapitalisering på varumärket och kommersiellt hållbarhetstänk. Indirekta effekter kan också vara att IKEA-kunder i mindre utsträckning väljer att returnera varor i varuhus och istället väljer att sälja de direkt vidare.

I nästa inlägg tittar vi närmare på tre nya områden för att skapa en innovationsdriven organisation.

Detta är del 1 av 3 i artikelserien ”8 sätt för att bygga innovation i organisationens DNA"

Läs: 8 sätt för att bygga innovation i organisationens DNA - Del 2

Tags: Hållbar_innovation Strategi Innovation Business_Wellness