Ashkan Ganji

Managementkonsult inom strategi och innovation

Vad särskiljer överlägset framgångsrika företag från resten av skaran? - Del 2 av "8 sätt för att bygga innovation i organisationens DNA"

2019-jun-19 16:06:23

Hur kan din organisation ligga steget före resten av marknaden genom att satsa på 8 områden som driver innovation? I del 1 lyfte vi värdet av att arbeta med ett engagerande syfte och långsiktighet för att bygga en innovationsdriven organisation. I denna del stärker vi organisationen med en fokuserad riktning, insikter och en dynamisk styrning.

Läs: 8 sätt för att bygga innovation i organisationens DNA - Del 1

3. Fokuserad riktning

Utan fokuserade satsningar riskerar ni uteblivet resultat från innovationsarbetet.

Organisationer genomsyras oftast av flera typer av delstrategier - för varumärken, kanaler, pris m.m. Er strategiska riktning ska vara utgångspunkten för alla delstrategier ni utvecklar, annars riskerar ni en organisation utan ett tydligt mål. Innovativa organisationer förstår vikten av att göra prioriterade satsningar och avgöra när de inte ska satsa. De väljer ut ett antal initiativ som är i linje med deras riktning, och experimenterar för att testa och verifiera koncept innan de fortsätter investera.

  • 77% av de framgångsrika företag som överträffar deras branscher i tillväxttakt (2,6 gånger högre försäljningstillväxt) och lönsamhet (2,5 gånger högre vinsttillväxt), anger att deras innovation och företagsstrategi är tätt kopplade.
  • Bland dessa företag finner vi bland annat Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Tesla och Apple.

  • 10 most innovative companies

Exempel LEGO:

LEGOs försäljning minskade kraftigt år 2003, och droppade 29%. Problemet var inte produkten, utan företagets försök att bli mer relevanta i videospelets ålder. LEGO led av för mycket innovation – man hade lanserat så många nya initiativ att företaget hade förlorat sin känsla av identitet. Vändpunkten kom när LEGO år 2003 valde att fokusera på innovation nära kärnverksamhet. Som ett resultat av denna fokuserade strategi ökade LEGO försäljningen i genomsnitt med 24% per år de efterföljande fem åren.

4. Insikter

En ständigt aktiv omvärldsradar och samverkan är något som särskiljer innovatörer.

Innovativa organisationer förstår vikten av att aktivt integrera externa insikter i innovationsarbetet och samverka brett inom ekosystemet, med leverantörer, partners, kunder m.m. Kundinsikter värderas högt och är ett tydligt inslag i de innovationsprojekt som prioriteras.

  • Samtliga av världens topp 10 innovativa företag rankar kundinsikter som den främsta förmågan i att driva innovation i tidiga faser.
  • Ett starkt värderbjudande kräver en djup förståelse för kunderna och förmågan att kunna lyssna in existerande och framtida möjligheter för innovation.

Exempel Adidas:

Konsumentinsikter spelade en stor roll i Adidas vändning på 90-talet. Adidas ursprungliga framgång byggde på att förstå idrottarnas behov, och skapa en ström av innovativa produkter som förbättrade atletisk prestanda. Men Adidas hade förlorat sin koppling till idrottare, kvalitén blev lidande och istället initierade man spretiga satsningar, bland annat inom fritidsplagg. Adidas vände detta genom att gå tillbaka till rötterna och satsa på en öppen innovationsprocess som involverar kunderna, för att utveckla nya erbjudanden i samverkan (co-creation).

5. Dynamisk styrning

Innovativa organisationer är snabbrörliga och flexibla genom agil styrning.

Traditionella styrmodeller är inte anpassade för vår nutida snabbrörliga marknad, och medför långa utvecklingsprocesser. Framgångsrika organisationer nyttjar tvärfunktionella och självstyrande team, för snabba beslut och korta utvecklingscykler.

  • Företag med en agil styrning minskar tiden att få ut produkter på marknaden med 30-75%.
  • Agila organisationer har 10-50% högre engagemang och nöjdhet från medarbetarna, vilket leder till drivna medarbetare som stannar längre.

Exempel Philips:

Philips genomsnittstid för att få ut en produkt på marknaden var 18 månader, vilket inte höll i en snabbföränderlig marknad. Under 2014 började Philips utveckla agila styrmetoder. De delade upp hela organisationen i mindre team, implementerade agil styrning i alla delar av organisationen: från IT till HR och ekonomi, och såg till att alla inom ledningen var involverade. Detta resulterade i en minskning av time-to-market från 18 till 6 månader och större fokus på kundens behov.

I nästa inlägg behandlar vi de sista tre områdena för att skapa en innovationsdriven organisation.

Detta är del 2 av 3 i artikelserien ”8 sätt för att bygga innovation i organisationens DNA"

Läs: 8 sätt för att bygga innovation i organisationens DNA - Del 3

Tags: Hållbar_innovation Strategi Innovation Business_Wellness