Ashkan Ganji

Managementkonsult inom strategi och innovation

8 sätt för att bygga innovation i organisationens DNA - Del 3

2019-jun-26 10:26:53

Livslängden för företag avtar, och ändå lyckas vissa företag överträffa deras marknad i tillväxt och lönsamhet. Det som särskiljer de framgångsrika företagen är förmågan att bygga in innovation i organisationens DNA. Vi har tidigare lyft värdet av att arbeta visionärt, med en tydlig riktning, och lyssna in intressenter. I denna sista del går vi in på ledarskapets betydelse, organisationen som ett system och balansen mellan relevans idag och i framtiden.

Läs: 8 sätt för att bygga innovation i organisationens DNA - Del 2

6. Ledarskap

Innovation kräver ett visionärt och framåtblickande ledarskap som vågar.

Alla perspektiv som vi hittills berört är beroende av ett framåtblickande ledarskap, som skapar engagemang med en vision, och delegerar beslut i organisationen. Tillit är en viktig faktor. Medarbetarna ska ha ett stort personligt ansvar och ledarskapet ska stödja innovationsarbetet, för att skapa handlingskraft och legitimitet.

  • Enligt studier så bidrar ledarskapsbeteende till 20 – 67% av det kreativa klimatet i organisationer.

Exempel: Microsoft

På 1990-talet kom Microsofts intäkter främst från företagets konsumentprodukter, Windows och Office. När Satya Nadella började som VD valde han att blicka framåt. Han såg Microsofts framtida framgång inom områdena cloud, maskininlärning och artificiell intelligens. Det var en riskabel satsning, som idag har gett resultat: 23 miljarder dollar i intäkter år 2018 kom från cloud affären. Ett visionärt ledarskap gör att organisationen vågar ta steg utanför sin trygghetszon - och innovera.

7. Helhetssyn

Samspelet mellan organisationens samtliga delar skapar klimatet för innovation.

I takt med att företag växer har de en tendens att bli fragmenterade och domineras av silotänk. Anställda har incitament att fördjupa sig i sin funktion. Ni behöver utgå ifrån organisationen som ett system, och förstå att de olika delarna av systemet (organisationen) påverkar varandra - de kan således förstärka eller försvaga innovationsförmågan.

  • Företag som är bäst i klassen ser till att systematiskt rigga hela organisationen för att driva innovation: anställningsval, incitament, kompensation, ledarskapsbeteende m.m.

Exempel: Google

Tar vi en titt på Googles "The Eight Pillars of Innovation" nämns bland annat ett syfte som engagerar, agil utveckling och insikter.  Men Googles framgångsrecept är hur samtliga delar integreras i organisationen. En del av Googles innovationer kommer från att medarbetarna fått avsätta 20% av deras tid till projekt som intresserar dem; Gmail, Google News, och AdSense. Andra innovationer som Google Glass, kommer från Googles tidigare interna inkubator, X, som idag är ett forskningsinstitut.

8. Balans

Styrkan att kunna blicka framåt, för bolagets framtida riktning, utan att förlora greppet om kärnaffären idag, är en utmärkande framgångsfaktor för ledare och organisationer.

Innan ni slänger er ut på jakt efter nästa kioskvältare (disruption på svenska), behöver ni balansera era innovationsmål. En enkel tumregel är 70-20-10:

  • 70% av våra projekt är avsedda för vår kärnverksamhet.
  • 20% av våra projekt är relaterade till vår kärnverksamhet.
  • 10% av våra projekt är inte relaterade till vår kärnverksamhet.

Ni tappar inte greppet om er kärnaffär samtidigt som ni utforskar möjligheter utanför er trygghetszon.

Exempel: Volvo Cars

Bilindustrin genomgår stora förändringar, allt från ny teknik som självkörande bilar, telematik till ett skifte i framtidens bilägare. I takt med att urbaniseringen ökar och bilen används i begränsad omfattning gynnar det bilpooler och bildelningstjänster. Bildelningsmarknaden förväntas ha en årlig tillväxt av 16,4% och växa till ca 36 miljoner användare år 2025. Volvo Cars Sunfleet och M är ett exempel på tjänstefiering av affären för att inte tappa relationen med slutkunden - fordonsanvändaren, och vara relevanta även i framtiden.

Bloggbild4

Vi kallar dessa 8 perspektiv för Business Wellness - det som krävs för att företag långsiktigt ska vara livskraftiga. Den 3 juli kommer vi digitalt bedöma och diskutera dessa 8 perspektiv i open space format på vårt event i Almedalen, missa inte det.

Läs: 8 sätt för att bygga innovation i organisationens DNA - Del 1

Tags: Hållbar_innovation Strategi Innovation Business_Wellness