Caroline Friberg brinner för retailbranschen

2019-maj-27 16:12:40

Caroline Friberg, konsult inom retail, svarar på några snabba frågor om vad som inspirerar henne och vad hon tror om branschens utveckling.

Vad är det bästa med att jobba inom retailsektorn?

Det bästa med retailsektorn är att den är snabbrörlig och ständigt föränderlig. Företag som verkar inom retailsektorn står inför stora utmaningar i takt med att konsumenternas krav ökar och tekniska innovationer realiseras i allt större utsträckning. Det som jag tycker är extra spännande med retail är att utvecklingen sker på bred front. Nya leveransmöjligheter introduceras för att förenkla kundernas vardag, fysiska butiker ändrar fokus från att enbart erbjuda produkter till att också erbjuda personliga upplevelser och alltfler företag upprättar partnerskap för att kombinera olika tjänster för att skapa ett bredare erbjudande mot kund.

Finns det något inom retail som du brinner extra för?

– Jag skulle säga att jag brinner lite extra för smarta leveranslösningar och frågeställningar kopplat till köpbeteendet. Den tid då konsumenterna bara förväntade sig en produkt på hyllan i sin lokala butik är förbi och idag vill man kunna köpa sina produkter varsomhelst och närsomhelst. Ett företag som jag tycker är väldigt intressant och som försöker revolutionera dagligvaruhandeln och den traditionella synen på fysiska butiker är Wheelys med Moby Mart som har lanserat en mobil matvarubutik i Shanghai.

Vilken kompetens tror du kommer att vara viktigast inom retail inom ett 5-årsperspektiv? 

– Jag tror att det kommer att bli ännu viktigare för företagen att snabbt och precist kunna tolka kund-och marknadsdata för att förstå vad som är viktigt, både för att bli, men också för att fortsätta vara relevant för kunderna. Eftersom det händer så mycket i omvärlden tror jag att det är viktigt att företagen gör medvetna val och väljer en riktning. Än viktigare är kanske att kunna byta riktning vilket kräver spänstiga företag som snabbt kan anpassa sin verksamhet och sitt erbjudande till kunderna.

Tags: Karriär Retail Kundinsikt Customer_Excellence Customer_Experience