Carolines resa: Från linjechef till konsult

2018-sep-14 10:31:00

Ungefär så här gick tankarna för ett år sedan: Det är dags för ”något annat”. Jag vet inte riktigt vad ”något annat” innebär, men jag behöver helt klart en förändring.

I princip hela mitt liv har jag varit anställd och verkat i stora internationella företag, företag som har letts på ett traditionellt vis. På många sätt har det varit en fantastisk skola.

När jag började söka runt efter mitt nästa steg ville jag testa att vara anställd på ett något mindre (allt är relativt), mer lokalt förankrat, privat företag. Gärna också ett företag som inte är börsnoterat, för att få ett mer långsiktigt tänk och slippa kvartalsjakten.

Att fortsätta utvecklas var viktigt för mig, men jag ville inte göra karriär ”uppåt”. Som mellanchef funderade jag också över hur jag skulle hålla mig anställningsbar i det långa loppet.

Ville arbeta som förändringsledare

Centigo hittade jag efter att sökt på "förändringsledare" på LinkedIn. Jag började läsa på Centigos hemsida och blev väldigt tilltalad av det som stod där. Jag blev så taggad att jag skickade in en ansökan trots att det stod att det var mer juniora konsulter som efterfrågades!

Intervjuerna jag genomgick bekräftade den bild jag fått via hemsidan. Tycke uppstod då min bakgrund som linjechef på Svenska Spels IT-avdelning, konsultchef på IBM och 14 år som konsult och projektledare på IBM var intressant för Centigo. I mitten av januari började jag i affärsenheten Business Transformation.

Centigo leds på ett annorlunda sätt

Jag har alltid varit intresserad av ledarskap. Det sätt Centigo drivs på är väldigt inspirerande och skapar så mycket energi, engagemang och lust i hela organisationen. Det inspirerar verkligen mig i min vardag hos kund.

Efter den årliga vårkonferensen pratade jag med en av Centigos grundare, Johan Waller, som utryckte sig ungefär såhär:

Mångfald för mig är att låta varje människa vara den dom är och att inte stöpa alla i samma form.

Så är det verkligen på Centigo. När Johan sa det kändes det ju självklart, men det är det inte på alla företag i praktiken.

Nätverksbaserat ledarskap

En av Centigos unika metoder som ersatt traditionellt chefskap och hierarkier kallas Nätverksbaserat ledarskap. Det innebär att alla medarbetare får stöd och coaching av två mentorer som hjälper oss att hitta fram i organisationen.

För att systemet ska fungera finns det såklart några ”standardroller” i botten t ex medarbetaransvariga, men på Centigo är man inte främmande för att testa nya sätt att göra saker.

En roll som inte finns är rollen som chef. Som anställd har man helt enkelt ingen chef. Det är spännande och fungerar alldeles utmärkt!

"Jag vill"-kultur

För mig är det fortfarande lite ovant – men väldigt positivt – med den starka ”jag vill”-kulturen på Centigo. Kundprojekt och interna initiativ drivs utifrån den egna ambitionen. Alla medarbetares sammanlagda ambition skapar ambitionen för Centigo.

För mig är det viktigt att hela tiden få ny kunskap och inspiration samt inspireras till nytänkande, och det får jag hos Centigo. Varje gång jag varit inne på kontoret eller på något annat Centigoarrangemang så är jag fylld med ny energi.

Viktigt att ha kul och må bra på sin arbetsplats

Jag trivs riktigt bra i min affärsenhet. Att tillhöra en affärsenhet som regelbundet mäter om du har skrattat med en kollega senaste veckan är i min smak då jag tycker professionalism inte måste var lika med tråkigt och stelt. I min affärsenhet mäter vi också medarbetarnas stressnivå. Det är kanske inget ovanligt, men den relativt låga stressnivån är enligt min erfarenhet ovanlig för branschen. Jag har funderat över varför det är så och tror bland annat att det handlar om att vi sätter vår egen ambition och att det finns mycket glädje och social samvaro.

För ungefär ett år sedan började jag gå på jakt efter ”något annat”. Det har jag verkligen funnit i min roll på Centigo.

Tags: Växthus_för_människor Karriär Chefslöst Nätverksbaserat_ledarskap Kollektivt_ledarskap