Centigo ansluter sig till Digitaliseringskonsulterna

I linje med vår hållbarhetsinriktning har Centigo valt att ansluta sig till branschföreningen Digitaliseringskonsulterna i syfte att accelerera vårt strategiska klimatarbete. Genom att dela erfarenheter, bygga kompetens och samverka med andra konsultbolag med en ambitiös klimatagenda kan vi tillsammans adressera utmaningar och fånga möjligheter i klimatomställningen.

Coronakrisen har visat hur central digitaliseringen är för en hållbar framtid, men också på en rad utmaningar som behöver hanteras. För att hindra klimatförändringarna kommer det krävas en transformation av hela samhället. De lösningar som digitalisering möjliggör och som vi hjälper våra kunder att utveckla och implementera har mycket stor potential att förverkliga denna transformation och snabbt minska de globala utsläppen av växthusgaser.

Ett naturligt steg i Centigos klimatarbete

Diden Tiwana, partner på Centigo, är glad över att Centigo är en del av satsningen: "Redan för 10 år sedan definierade vi hållbarhet och långsiktighet som en viktig del av vår strategi och det är något som vi jobbat efter sedan dess. Nu accelererar vi och tar nästa steg i hållbarhetsarbetet. Satsningen går i linje med vår vision Sensible Growth, everywhere".

Centigo vill inspirera och leda människor till att skapa välmående organisationer och företag som stärker samhället, är långsiktigt lönsamma, skapar välfärd och arbetstillfällen samt har ett hållbart förhållningssätt till omvärlden. 

Digitaliseringskonsulterna - för ett hållbart Sverige

Digitaliseringskonsulterna är en ideell förening som samlar konsulter med expertis inom digitalisering, innovation och förändringsledning i syfte att åstadkomma snabba och stora utsläppsminskningar i samhället. Genom vårt medlemskap i föreningen vill vi stärka vår förmåga att hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter till att snabbt minska de globala utsläppen och med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat.

För att Sverige ska bli klimat­neutralt till 2045 kommer det att krävas trans­formation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. De lösningar som digitaliseringen möjliggör och som vi hjälper våra kunder att implementera har mycket stor potential att möjliggöra minskningar av de globala utsläppen av växthus­gaser.

I och med medlemskapet i föreningen åtar vi oss att:

  • Halvera våra egna och värdekedjans växthusgasutsläpp före 2030 samt uppnå nollutsläpp före 2045

  • Integrera klimatet i affärsstrategin

  • Påverka klimatåtgärder i samhället

  • Årligen redovisa framsteg

Lär dig mer om föreningens ambition här: www.digitaliseringskonsulterna.se

 

Har du ytterligare frågor om Centigos arbete tillsammans med Digitaliseringskonsulterna? Hör av dig, vi fortsätter gärna dialogen med dig.

Kontakta Diden Tiwana