Christine Samuelson

Marknadsansvarig

Centigo kommer till Almedalen - men vad är det egentligen vi ska göra?

2019-jun-05 09:43:15

Vår ambition är att skapa Almedalens mest spännande och inspirerande mötesplats för ledare inom affärsliv och samhälle. Under våra event vill vi ge dig inspiration, energi och mod att tänka nytt och våga göra nytt. Här svarar fyra personer på de fyra olika evenemangen.

Johan Waller, ansvarig för seminariet "Varför ledarskap är viktigare än digitalisering", måndagen den 1 juli klockan 12 till 13.

Vilka frågor är det du vill påverka genom att medverka i Almedalen?

– Vi vill bidra till att det skapas fler företag som bygger vårt samhälle. Vi ser företag som en av de viktigaste utvecklingskrafterna i vårt samhälle och vi vill skapa en arena där politik och företag ser nyttan med varandra.

– I år har vi fokus på ledarskapet. Företag måste dra nytta av digitaliseringen. Digitaliseringen gör det möjligt för företag att uvecklas mycket fortare och på så sätt snabbare bidra till en bättre värld. Men ledarskapet i företagen måste möjliggöra snabb utveckling och innovation. Vi är här för att inspirera till att förnya ledarskapet och släppa loss den inneboende kraften i företagen.

Vilket värde kan vi tillföra näringslivet? Vilka konkreta förändringar tror du kan uppnås med seminariet?

– Många företag sitter fast i teknik- eller innovationsångest och stressas över att komma på nya saker eller innovationer. Vi ser att de som lyckas har ett ledarskap som förnyar sig själv, inte med en stor innovation utan med massor av mikroförbättringar. 

– Kunderna struntar i vilken bransch företagen tillhör och de företag som oftast släpper nya versioner av sitt kunderbjudande är bäst. Ta till exempel dataspelsutvecklingsföretagen eller Amazon. De baserar sina erbjudanden på digitala tjänster som uppdateras hela tiden. 

Jonas Ekman, medansvarig för seminariet "Känner du innovationsångest? När digitaliseringen driver upp innovationsbehovet måste ditt ledarskap förändras", tisdagen den 2 juli klockan 13 till 14.

Vilka frågor är det du vill påverka genom att medverka i Almedalen?

– Min huvudfråga är hur framgångsrikt företagande, affärsutveckling och innovation påverkas av ny teknik. Jag är även där för att lyfta kundbehovs-, teknik-, och entreprenörskapsperspektivet. 

Vilket värde kan vi tillföra näringslivet? Vilka konkreta förändringar tror du kan uppnås med seminariet?

– Vi på Centigo kan bidra med en förståelsebrygga mellan kund, verksamhet och teknik. Många förstår att dessa frågor är viktiga men famlar fortfarande kring hur man ska förändra. Andra behöver komma igång och börja prata om detta på allvar. Vår förhoppning är att man lämnar vårt seminarium med nya insikter och vi vill se en ökad reflektion, diskussion och handling.

Hans Jonsson, ansvarig för seminariet "Är organisering eller digitalisering den viktigaste framgångsfaktorn inom hälso- och sjukvård?", tisdagen den 2 juli klockan 12 till 13.

Vilka frågor är det du vill påverka genom att medverka i Almedalen?

– Vi vill ta plats i hälso- och sjukvårdsfrågor och vara engagerad i debatten kring offentlig hälso- och sjukvård. Hur kan vi skapa, påverka och säkerställa en effektiv och högkvalitativ vård i Sverige och att vi fortsättningsvis har en hög kvalité i svensk sjukvård? Vi jobbar med dessa frågor genom att arbeta med organisation, processer och kvalité.

Vilket värde kan vi tillföra näringslivet? Vilka konkreta förändringar tror du kan uppnås med seminariet?

– Vi kan tillföra vår kompetens och erfarenhet av andra branscher som befunnit sig i samma utmaningar. Mognadsgraden inom den kliniska verksamheten är väldigt hög, men vi ser att det finns förbättringspotential när det gäller organisering, ledarskap och förmåga att ta in kompetenser och lärdomar från andra branscher. Branschen kan lära sig av att öka kvaliten genom att lära sig från process-, verkstads- och läkemedelsindustrin.

Ulrika Bernhoff, ansvarig för seminariet "8 vägar till värde - hur du bygger in innovation i din organisations dna", onsdagen den 3 juli klockan 12 till 13. 

Vilka frågor är det du vill påverka genom att medverka i Almedalen?

– Företagsledningar behöver jobba på ett nytt sätt. Traditionell strategikonsulting på företag i dag är inte applicerbart på dagens samhälle. Man behöver vara mer agil och utnyttja engagemanget i bolaget, men det ställer högre krav på en tydlig riktning och styrning på ett nytt sätt. 

Vilket värde kan vi tillföra näringslivet? Vilka konkreta förändringar tror du kan uppnås med seminariet?

– I dag styrs de flesta bolag traditionellt hierarkiskt, innovation är på kartan, men väldigt få har lyckats integrera innovation i hela verksamheten. På vårt seminarium kommer man få testa sitt företags mognadsgrad och sedan få verktyg för att skapa förändring på olika områden. 

– Detta är vad vi på Centigo kallas för Business Wellness och de som vann Business Wellness-galan som vi arrangerade den 12 mars i år var hamburgerkedjan Max. De är framgångsrika här och nu och har ett långsiktigt perspektiv.

Läs mer om våra seminarier i Almedalen här! 

Tags: Hållbar_innovation Digitalisering Nätverksbaserat_ledarskap Innovation Business_Wellness Kollektivt_ledarskap almedalen2019