Centigo satsar på Hälso- och sjukvård

– Centigo tar avstamp i den patientcentrerade vården som utgångspunkt för all digitalisering. Därifrån finns en oerhört stor potential i att förbättra vårdkvalitet sett ur både medborgarnas och medarbetarnas synvinkel, säger Jonas Molander, senior rådgivare på Centigo.

IT-och managementkonsultföretaget Centigo, med huvudkontor i Stockholm, utökar sin satsning inom Hälso- och Sjukvård och startar ett nytt affärsområde för detta ändamål. 

– Vi hjälper sedan en tid tillbaka flera aktörer inom Hälso- och Sjukvård, både inom den offentliga och privata sektorn, där vi över lång tid har engagerat ett trettiotal konsulter. 

Centigo tar nu nästa steg och etablerar en affärsenhet för att säkerställa ett ännu större fokus. Sedan tidigare är Centigo en stark aktör inom förändringsledning och genomförande. Nu är ambitionen att i ännu högre grad driva den extremt snabba digitala transformationen i branschen.

– Målet är att inom tre år vara en av de ledande aktörerna inom området, och då både genom att leverera konsulttjänster och genom att vara ett centrum för insikter och kunskapsdelning när det gäller Informationsteknologi för Hälso- och Sjukvård, fortsätter Jonas Molander.

Nyfiken på att jobba med oss eller att samarbeta med oss? Kontakta Hans Jonsson som är ansvarig för vårt Hälso- och sjukvårdteam.