Simon Davidsson

Team lead & Management Consultant at Centigo

Centigo + UX = äntligen

2019-feb-10 17:19:00

Välkommen Richard Kårström och Mårten Fuxe Barkvall, våra två nya UX-designers. Vilka kunskaper och erfarenheter kommer ni att tillföra Centigos kunder? 

— Att kunna designa en produkt så att det blir en positiv upplevelse att använda den från början till slut har blivit viktigare än någonsin, framförallt i en digital värld där produkterna är extremt komplexaDesign är en del av en större process och måste samverka med både affär och IT vill vi utveckla UX-design som en integrerad del av vår existerande organisation och erbjudande, säger Mårten. 

I praktiken innebär det att vi kommer att kunna leverera UX-design direkt till våra kunder i form av skisser, digitala gränssnitt och interaktiva prototyper utan att behöva vara beroende av andra leverantörer. Detta bli såklart extra viktigt för att hålla en hög utvecklingstakt i agila projekt men också för att snabbt kunna ta fram skisser som t ex beslutsunderlag eller kundtester. 

— Vi kommer också att bli ännu bättre på att leda design- och utvecklingsarbeten från idé till genomförande. Vår erfarenhet är att designarbetet blir som allra bäst när det tar avstamp i, och sker i symbios med, verksamhetens strategier, affärer och tekniska förutsättningar, tillägger Richard. 

ux 

Vilka förmågor är krävs för att driva ett bra UX-arbete? 

— Vi människor är komplexa och det är centralt att vara ödmjuk och empatisk för att verkligen kunna förstå användarnas behov. Man måste också kunna arbeta både fritt och formellt beroende på vilken del i processen du befinner dig. Det gäller att både förstå och sympatisera med användarnas behov och önskemål, att vara folklig, men också att kunna visualisera lösningar som användarna inte ännu vet att de behöver, att vara visionär, förklarar Richard. 

En UX-designer behärskar oftast allt från idé-arbete till konkret gränssnittsdesign men med olika vikt på olika delar. Och vi jobbar mer än gärna med t ex formgivare eller art directors för den grafiska formen eller strateger och CRM-experter för konceptarbete och kundanalyser. 

Vilka typer av projekt har ni arbetat med tidigare? 

— Vi har arbetat med design av digitala produkter och tjänster i över 16 år, allt från e-handel till digitala banker för både företags och privatanvändare. De mest spännande projekten har varit där vi varit med från början och arbetat integrerat med alla delar av organisationen och där alla jobbat tillsammans för att skapa den bästa produkten för användarna. Oftast är det brist på samsyn som skapar problem i utvecklingsprojekt och genom att arbeta lite som en regissör har vi genom visualisering, kommunikation och empati kunnat skapa gemensamma målbilder som inte bara gör att utvecklingen blir bättre och smidigare, det skapar också en positiv arbetsmiljö och frigör kreativa processer, menar både Mårten och Richard. 

Har Centigo blivit en designbyrå? 

— Ja, och nej. UX-design är ett komplement till all den erfarenhet och kunskap som Centigo byggt upp under 17 år som managementkonsultbolag. UX-designen kommer inte att vara ett helt fristående erbjudande. Det är också därför naturligt att vi växer genom att bygga upp designkompetens inifrån, hellre än att köpa ett bolag på stan, säger Mårten. 

processen

Vad är design för Centigo? 

— Många organisationer tillämpar redan idag ett tydligt designperspektiv och agila projektmetoder. Trots detta kan vi se att det ändå uppstår friktion i projekt när ett externt utifrån-och-in-perspektiv får dominera, säger Richard. 

— För oss är UX-design mer än bara design. Det är en process för utveckling av tjänster och produkter där alla medverkande måste delta  affär, IT och design  för att resultatet ska bli relevant och meningsfullt för användarna. Det är en process som handlar om att göra rätt saker i rätt ordning för den rätta målgruppen. Med rätt angreppssätt blir UX-design bryggan mellan de affärsmässiga målen, de tekniska förutsättningarna och kundernas behov. En väl fungerande UX-process utgör därmed en grundförutsättning för en lyckad förändring, avslutar Mårten. 

Tags: Karriär Getting_things_done Innovation Agile Customer_Experience UX-design