Silvia Kakembo

Marknadsansvarig

Centigo välkomnar ny Big Data-expert, Sudipa DuttaRoy!

2017-okt-16 10:58:00

Sudipa DuttaRoy är ny på Centigo. Sudipa är expert på Big Data och det som brukar kallas "analytics". Jag passade på att ställa några frågor till henne om hur hon kan hjälpa Centigos kunder och varför hon valde just Centigo.

Vilka utmaningar kan du hjälpa Centigos kunder med?

Jag har lång erfarenhet av att jobba med affärsstrategi. Jag har också samlat på mig en del teknisk och arkitekturell kunskap. Med det som bakgrund är min ambition att hjälpa kunder att ta en ledande position i den här nya innovationsdrivna ekonomin.

Från mitt perspektiv handlar allt om att skapa en affärsstrategi som tar hänsyn till kundupplevelsen och som nyttjar den senaste tekniken – Big Data, Internet of Things, the Industrial Internet of Things, molntjänster, artificiell intelligens – för att möta kundens ständigt förändrade förväntningar.

Att gå från ord till handling med en strategi för sitt data handlar lika mycket om tekniken som det handlar om affärsförståelse och organisatorisk förståelse. Min kompetens ligger i att jag förstår alla dessa delar – från en robust datastrategi till genomförande och affärsnytta.

Vad är det som är så bra med Big Data?

Det som är bra med att jobba datadrivet är att besluten fattas baserat på fakta snarare än på magkänsla. Big Data handlar om samla in och analysera data för att sedan kunna använda insikterna för att förbättra alla affärsbeslutsprocesser vare sig detta gäller ekonomiska beslut, HR-beslut eller produktutvecklingsbeslut.

Du kan helt enkelt öka kundnöjdheten och ROMI (return on marketing investments) genom att bättre förstå kundens behov. När organisationer börjar använda data som beslutsunderlag istället kan man också bli agil på riktigt.

Varför valde du att börja på Centigo?

Jag valde Centigo för att företaget är chefslöst, entreprenöriellt och för att Centigo har sitt nätverksbaserade ledarskap. Det ger mig som individ större inflytande över hur jag kan hjälpa mina kunder utifrån min erfarenhet. Det ger också en möjlighet att teama upp med andra på Centigo som har samma intressen och bakgrund som jag.

På andra bolag kan det finnas hindrande strukturer och byråkratiska processen, en biprodukt av hierarkiska organisationer. Jag uppskattar verkligen friheten här och att jag är ansvarig för min egen affär.

Vad har du för utbildningsbakgrund?

Jag har utbildat mig i Indien. Därifrån har jag med mig en kandidatexamen i fysik och matematik och en master i datavetenskap.

Tags: Växthus_för_människor Karriär AI Chefslöst Strategi