Lisa Lindahl

Managementkonsult

Centigo + Almedalen!

2019-jun-03 14:09:15

Lider din organisation också av innovationsångest? I så fall är du inte ensam! Digitaliseringen driver upp innovationstakten till helt nya nivåer och stressar de flesta företag, organisationer och ledare. Men är jakten på nya digitala lösningar och ökad innovationsförmåga bara ett symptom på att ledarskapet måste förändras?

Ledarskapet måste vara i fokus

Digitaliseringen gör att kunder och konsumenter i snabb takt ställer helt nya krav på de tjänster de köper. På grund av detta måste företag som vill vara med i digitaliseringen utvecklas betydligt mycket fortare än tidigare. För att hänga med måste företagen ta till sig ny teknik och förändra sin organisation och sitt ledarskap i grunden. Nycklarna till att lösa problemen letas oftast i ny teknik eller olika former av innovationsmodeller, samtidigt som många av de nya företag som skapas bygger in ett nytt ledarskap i sitt företags-DNA. Detta är ett ledarskap som tillåter organisationen att snabbt ställa om efter kundernas nya krav, och ett ledarskap som bryr sig mer om vad kunderna tycker än om vilken bransch man tillhör. Många stora bolag står inför omfattande omställningar där traditionella hierarkiska system måste ersättas med agila och distribuerade, och där ledarskapet måste vara en del av förändringen. 

På Centigo är ledarskapet en av de grundpelare som skapat tillväxt och framgång. Ledarskap är en viktig nyckel till en lyckad innovations- och digitaliseringsresa för företag. Johan Waller, en av Centigos grundare, menar att ”de som blir framgångsrika inom innovation är de företag som vågar utveckla ett ledarskap som gör att många får bidra till utvecklingen. Innovation handlar allt mer om att ta massor av microsteg i jakten på kunden och inte om att lansera revolutionerande innovationer”. Företag behöver flytta fokus från att hitta innovationer till att skapa en innovativ organisation.

Det finns idag en stress kring att vara innovativ

Som Sveriges största managamementkonsultföretag har Centigo unik insyn i svenska företag och de utmaningar som de brottas med. Jakten på ökad innovationstakt är utbredd och stressen i näringslivet stor. Samtidigt är svenskt ledarskap redan i världsklass när det gäller att våga delegera och ge ansvar. Om vi kan utveckla detta ett steg till och anpassa det för den digitala eran ser vi en unik möjlighet att utveckla ett digitalt ledarskap och näringsliv i världsklass.

Har detta väckt nya tankar och insikter hos dig? I juli kommer Centigo vara på plats i Almedalen för att hålla i seminarier där syftet är att få till reflektioner och diskussioner kring just ledarskap, digitalisering och innovation. Vi vill lyfta den kunskap och erfarenhet vi har kring detta, men även bidra med en förståelsebrygga mellan kund, verksamhet och teknik. ”Vi kan med våra insikter inspirera andra att tänka annorlunda och få till förändring på sikt.”- Jonas Ekman, managementkonsult på Centigo samt ansvarig för ett av seminarierna. Under seminarierna vill Centigo dela vår syn på framgångsrikt företagande och affärsutveckling gällande just digitalisering, ledarskap och innovation, men även lyssna in hur andra ser på detta och höra om andras erfarenheter.

Vi hoppas att vi får träffa dig i Almedalen och att du vill vara med och reflektera och diskutera tillsammans med oss gällande dessa ständigt aktuella frågor. Vi ses i Almedalen!

Event

Centigo är på plats i Almedalen under tre dagar (1-3 juli) för att prata om ledarskap, innovation och digitalisering. Totalt kommer fyra seminarier att hållas:

"Varför ledarskap är viktigare än digitalisering" måndagen den 1 juli kl 12 - 13.

"Känner du innovationsångest? När digitaliseringen driver upp innovationsbehovet måste ditt ledarskap förändras" måndagen den 1 juli kl 13-14.

”Är organisering eller digitalisering den viktigaste framgångsfaktorn inom hälso- och sjukvård?" tisdagen den 2 juli kl 12 - 13.

"8 vägar till värde - Hur du bygger in innovation i din organisations DNA" onsdagen den 3 juli kl 12-13.

Alla seminarier hålls på Teaterskeppet i Visby gästhamn. Välkommen!

Tags: Digitalisering Nätverksbaserat_ledarskap Innovation Hållbart_företagande almedalen2019