Checklista för hur du dödar innovation

Har ni svårt att genomföra nya innovativa idéer i ert företag? Ni är inte ensamma! Forskning (och erfarenhet) visar på att de flesta företag inte är riggade för att ta fram nya affärskoncept utan snarare för att förvalta och skydda kärnaffären. Grogrunden för innovation är ofta dålig och man saknar rätt incitament, kultur och budgetprocess.

Låt oss därför djupdyka i hur felriggade system, brister i kompetens och avsaknad av innovationskultur kan leda till brist på innovation. 

Men först, varför var innovation viktigt nu igen? På ca 50 år har medellivslängden för stora bolag minskat drastiskt från 61 år till 17 år. 52 % av S&P 500 bolagen har försvunnit. För att överleva framåt behövs förnyelse, såväl av produkter, tjänster och organisationer.

 Companies_lifespans-1

 

Felriggat system

 • Byråkrati: Många företag idag är rotade i svår byråkrati och top-down styrning. Det är så man har gjort tidigare och det har hstoriskt sett varit framgångsrikt. Problemet är att dessa system hämmar innovation. Hur mycket byråkrati måste man gå igenom för att få något att hända i ditt företag? Övertyga chefen, som ska övertyga sin chef, som ska äska budget osv. Hur lång tid tar det? Det krävs i detta system otroligt starka och uthålliga eldsjälar för att få igenom nya innovationer.

 • Avsaknad av process eller system för innovation: Vart vänder jag mig om jag har en bra idé? Brist på innovation kan bero på att det saknas naturliga rum och processer för innovation. I en ny studie av research bolaget CBInsights visar det sig att endast 43 % av stora bolag har en väldefinierad process för innovation.

 • Felaktiga incitament: Vad väljer ni att lyfta fram i ert företag? När får man beröm? När får man löneförhöjning? Vem blir befordrad? Vilka lyfts fram som hjältar? Bryr sig någon om att du innoverar? Mäter man det? Mäter man antal experiment? Påverkar det din lön eller bonus? Hur hanteras misslyckanden.

 • Budget och tidspress: Hur ska man styra innovation? Ofta är budgetprocesserna inte anpassade för innovationens natur. Innovation innebär till sin karaktär experiment, osäkra utfall, behov av olika kompetenser, saker som passar illa i den klassiska budgetprocessen.

 • Avsaknad av strategiskt, långsiktigt fokus: Vad är ert strategiska perspektiv? Att satsa på innovation kommer inte att ge återbäring detta kvartal. Höga krav på lönsamhet detta kvartal driver resurser till kärnverksamheten och gör att nya idéer och affärskoncept får stå tillbaka.

Fel kompetenser

 •  Perfektionism: Uppmuntrar ni, och har ni kanske bara anställt, perfektionister? Ska allt vara 100 % klart innan ni vågar visa det för kollegan? Eller för kunden? Ett av Reid Hoffmans (grundare till Linkedin och partner i venture capital bolaget Greylock) budord för lyckad innovation är att släppa produkter tidigare än man är bekväm med. Skäms du inte när du lanserar eller testar en prototyp har du väntat för länge. Du har då förlorat dyrbar tid att få in viktig input från dina intressenter. Det ska vara lite jobbigt. Och kännas i magen. Lyssna på Reids 10 budord här.
 
 • Innovationskompetens: Har ni utbildat era medarbetare inom innovation? Har ni anställt personer som kan innovation? I en organisation där ingen kan eller tänker kring innovation kommer få idéer att ta sig i mål och skapa affärsvärde. I GE tog man Lean startup (process för att snabbt och resurseffektivt ta sig till en fungerande produkt och affärsmodell) till en helt ny nivå och utbildade 5 000 seniora ledare i något de kallade FastWorks. Detta har hittills resulterat i över 100 projekt, förkortade tider till marknad med nya produkter och kraftigt minskade kostnader.

Avsaknad av innovationskultur

 • Osund intern konkurrens: För att demonstrera detta tänkte jag använda mig av kycklingar. I en studie på två kycklingflockar, en helt vanlig flock och en elit-flock av superkycklingar (de som värpte flest ägg), mätte man produktiviteten (antal lagda ägg) under sex generationer. Resultatet? I den vanliga flocken var äggproduktionen forsatt god. I flocken med superkycklingar var det endast tre kycklingar som fortfarande levde. Superkycklingarnas hemliga recept var att ta för sig mer av maten. På bekostnad av de andra hönorna. Är ditt företag en superflock? Hjälpsamhet trumfar individuell kompetens i grupper i princip varenda gång. Se mer om studien och gruppdynamik i detta TED-talk.

 • Lågt i tak: Här syftar jag på att personer inte vågar lyfta fram sina idéer på grund av att de inte uppmärksammas eller i värsta fall kapas vid fotknölarna. Orsaken kan vara ett ledarskap som inte vågar släppa fram smartare och duktiga personer än sig själva, eller att ni består av en flock superkycklingar eller att det saknas tillit. I Googles studie över vilka av deras team som var mest framgångsrika utmärkte sig två faktorer, psykologisk trygghet och empati.

 • Överfull mailkorg och kalender: Kanske är den största innovationsdödaren av alla det ständiga inflödet av e-post och möten. Det finns ingen tid att tänka på och än mindre att utveckla något nytt. Ett sevärt ted-talk på ämnet meetings and managers.

Hur många av dessa prickar din organisation in? Är ni innovativa eller inte? Är ni relevanta om 10 år?

Har jag missat någon viktig faktor som hindrar innovation att ske i organisationer? Vilka har ni stött på i er karriär? Berätta gärna i våra sociala medier!

Läs mer om innovation

 1. Varför vissa företag växer 10x snabbare än ditt
 2. Accelerera innovationen med vår Startup-as-a-service-tjänst
 3. 8 tips för att skapa innovationskraft