Vad är IT sourcing - del 1 av 3

  • Du… vad är IT Sourcing egentligen?

  • Jag ska erkänna att jag blev rätt paff, och lite skamsen över att jag i min entusiasm över att berätta vad jag arbetade med hade slängt med fikonspråk som inte ens en tidigare kollega inom IT riktigt förstod. För vad menas egentligen med IT Sourcing, som aldrig fått en svensk översättning?

  • IT Sourcing handlar om att välja. På Centigo har vi valt att definiera IT Sourcing som en ständig förbättringsprocess som omfattar både leveransmodeller och leverantörer av IT-tjänster. Syftet med processen är att säkra organisationens möjlighet att uppnå både de strategiska och de operationella målen. På så sätt omfattar IT Sourcing tre områden: arbetssätt, organisation samt måluppfyllelse. 

För att en sourcingstrategi ska ge mening måste den styras av verksamhetens målsättning, där det tydligt behöver framgå vilka drivkrafter som ligger bakom varför en organisation vill utvecklas i en viss riktning.

En sund sourcingstrategi börjar med att fastställa målsättningen. Hur högt vi behöver hoppa kommer avgöra hur vi gör det. En bra sourcingstrategi är gärna kort beskriven med en tydlig beskrivning hur organisationens drivkrafter kopplas till framtida typer av IT-tjänster och på vilket sätt externa gränssnitt (ibland kallat kluster eller ekosystem) behövs för att möjliggöra strategin.   

Några råd på vägen mot en optimal sourcingstrategi:

  • Verksamhetsnära. Endast värden (kan vara direkta och indirekta, men alltid mätbara) som uppfyller verksamhetsmål ska räknas.

  • Undvik fällan att ägna timmar och veckor åt att detaljera strategin. Undvik att dra det i långbänk; då kan tåget ha gått och strategin är plötsligt irrelevant.

  • En sourcingstrategi måste vara lätt att förstå! Skippa buzzwords och konkretisera gärna med verklighetsnära exempel.

  • När ni fokuserar på att nå verksamhetens mål så var öppna för användandet av olika leveransmodeller för att dit.

 

I nästa avsnitt tar vi upp olika leveransmodeller och hur man bäst kan använda sig av kluster/ekosystem!