Det entreprenöriella företaget

Nobody wants to work at an old-fashioned company. Nobody wants to buy products from an old-fashioned company. And nobody wants to invest in an old-fashioned company

- Jeff Immelt, CEO GE

Så sa General Electrics dåvarande vd när han bestämde sig för att transformera GE, ett av världens största företag med komplexa produkter, från ett traditionellt hierarkiskt styrt jättebolag, till ett entreprenöriellt bolag inspirerat av start-ups, där anställda tillåts och uppmanas att experimentera. Fokus ligger på att komma ut snabbt mot kund, testa nya erbjudanden och där resultat krävs för att komma vidare. Belöning finns för de som lyckas och det inte straffas att misslyckas – så länge man lär sig och ”fails fast”.

Det gick att transformera GE! Men inte utan motgångar och intern kamp. För det är det som händer när man diametralt förändrar vad som premieras i ett bolag och hur man arbetar. Därför var det en viktig styrka att ledningen verkligen bestämt sig och var beredda att stötta det nya arbetssättet i alla sammanhang.

Varför väljer man då som vd att transformera sitt bolag till att bli entreprenöriellt och innovativt?

 • Tillväxt: Hitta det som driver framtida tillväxt. Säkerställa ett kontinuerligt fokus på att hitta framtida affärer.
 • Effektivitet: synen på effektivitet har gått från att mäta och hitta tidsbesparingar i enskilda arbetsmoment till att skapa engagemang hos sina medarbetare. ”This organizational form is more effective. It’s designed to harness the true source of competitive advantage in the years to come: human creativity.” (Eric Riess, författare till The Lean Startup och The Startup Way
 • Engagemang: 15% av medarbetarna i företag internationellt (14% i Sverige) är engagerade i sitt arbete. Resten av arbetsstyrkan är oengagerad i eller t o m fientligt inställd till sitt arbete. (Källa: Gallup) Tänk om vi kan skapa en arbetsform som stimulerar medarbetarna till engagemang! Vilken konkurrensfördel för de företag som lyckas.
 • Kortsiktiga finansiella resultat. Företag som satsar på innovation och tillväxt presterar bättre även på kort sikt (källa: Global Innovation 1000).

Beslut om transformation fattas typiskt när till exempel en start-up fått in mycket kapital och kräver en genomtänkt tillväxtstrategi för att inte hamna i storföretagsfällan, eller när en VD ser ett behov av radikal förändring vid kris.

Därför är det här relevant just nu. Vi befinner oss mitt i en kris (Corona) vars verkningar på näringsliv och samhälle vi inte sett klart än. Många företag fokuserar på riskminimering och kortsiktig överlevnad, men en kris ger också möjlighet till omstart, och är ett bra tillfälle att göra större förändringar i strategisk riktning och inom intern organisation och arbetssätt.

Arbetssätt har redan förändrats. Digitalt är det nya normala. Hur fortsätter vi att skapa moderna bolag och vad kännetecknar ett företag som uppmuntrar till innovation och skapar engagemang?

Ett entreprenöriellt företag:

 • Har en tydlig vision och ett långsiktigt perspektiv
 • Bygger på och uppmuntrar medarbetarnas entreprenörskap. Premierar entreprenörsanda och självledarskap och utövar ett coachande ledarskap.
 • Är kundfokuserat. Effektivitet betyder att man fokuserar på vad kunden behöver. Hela företaget har kunden i centrum.
 • Har ett innovativt arbetssätt: Tvärfunktionella team, validerat lärande, snabba experiment, dedikerade resurser t ex i form av innovationshubar.
 • Styr och utvärderar sin verksamhet med hjälp av Innovation Accounting, anpassad för utvärdering vid osäkerhet.
 • Budgeterar sina satsningar med hjälp av Metered Funding där flera projekt får en liten budget för att utföra experiment och där man regelbundet fattar beslut om nedläggning alt uppskalning varpå en större andel budget går till en minskande mängd framgångsrika projekt.

Det här låter ju lätt att göra för en start-up, Men hur svårt är inte detta för ett vanligt, mer traditionellt företag?

Från traditionellt till entreprenöriellt


The transformation of a legacy organization into a more modern form and the development of a new startup organization from scratch. That really are two sides of the same coin.

Eric Riess

Enligt Eric Riess är det inte svårare än att skala en start-up. Självklart är det inte lätt att transformera hur ett bolag arbetar och styrs, men det finns mycket att vinna på att bli ett innovativt bolag.

 • Lojala kunder: Det ständiga kundfokuset bygger ett starkt varumärke och lojala kunder.
 • Behålla innovativa medarbetare: Genom att premiera entreprenörskap ökar förutsättningarna för att behålla entreprenöriella och innovativa medarbetare i företaget.
 • Färre och mindre felsatsningar. Genom kundfokus, snabba, effektiva iterationer minskas tid och energi på projekt och felsatsningar som inte leder till kundvärde.
 • Snabbt lösa komplexa problem; dagens affärsklimat och den snabba, disruptiva utvecklingen ställer företag inför allt mer komplexa problem. Genom att arbeta agilt enligt innovationsmetodik ökar förmågan att snabbt lösa heterogena och komplexa problem.
 • Göra det lättare och mindre traumatiskt att lägga ner projekt. ”Fail fast” och fokusera resurser på satsningar som leder till kundvärde.
 • Lönsamt: genom att etablera ett system för att kontinuerligt utforska och hitta nya tillväxtmöjligheter ökar företag sina intäkter och sin tillväxt samtidigt som förmågan att förklara sin framgångspotential för investerare, befintliga och nya anställda och omvärlden ökar.

Bilden nedan visar på skiljelinjer mellan ett traditionellt och ett entreprenöriellt bolag.

Det entreprenöriella företaget

Var befinner sig ditt företag? På vänster eller höger sida i bilden? Eller lite blandat? Vilka möjligheter ser du till förändring och förbättring?

Håll utkik efter min nästa blogg om hur man transformerar sitt företag till att bli ett entreprenöriellt företag.

 

Kontakta Ulrika Bernhoff