Lars Jacobi

Expert inom förändringsledning

Det som följs upp blir gjort, så arbetar du med mätetal i förändringen

2017-maj-16 09:28:41

Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt förändringsprojekt. De 11 framgångsfaktorerna som vi identifierat löper som en röd tråd genom projektets alla faser, och tar du inte hänsyn till dessa är vår erfarenhet att förändringen riskerar att misslyckas. Här kommer framgångsfaktor tio. 

Det som följs upp blir gjort, så arbetar du med mätetal i förändringen
De beteenden som mäts och belönas är de beteenden som utvecklas. Att följa upp, mäta och visualisera förändringen är därför viktigt. Det gäller både under införandet och i förvaltningen - genomförandet och det andra är att skapa bättre förutsättningar för kommande förbättringsarbeten och ständiga förbättringar. Att det positiva som sker följs upp skapar ett alltmer genuint intresse för det nya.

Genom att tidigt visa på framgångar skapas motivation och energi samt uthållighet för initiativ som tar tid att genomföra och som inte går att mäta och påvisa värdet av direkt.

Identifiera därför tidigt vilka mätbara nyttoeffekter som förändringsinitiativet ska ge upphov till efter införandet. Det stöttar införandet och anger riktningen för verksamheten. Som stöd för att identifiera nyttoeffekterna kan du ställa dig följande frågor:

 • Vad är den förväntade effekten?
 • Vilka mätetal ska användas för att följa upp genomförandet?
 • Hur ska effekten förverkligas?
 • När förväntas effekten uppkomma?
 • Vem är ansvarig för effekten och uppföljningen?

Att arbeta med mål är grundläggande för att säkerställa ägarskap för förändringen och förverkliga nyttoeffekter.


Läs om alla 11 framgångsfaktorerna
Om du redan nu är nyfiken på att läsa om alla 11 framgångsfaktorer kan du beställa hela Guiden här nedanför:

 1. Börja i tid och lägg grogrunden för effekthemtagning vid förändring
 2. Du i ledningen äger förändringen – en enad front ger riktning och driv
 3. Så ökar du chansen att lyckas med förändring – utgå från helheten
 4. Ett knep för framdrift utan kontroll – använd vägledande principer
 5. Skapa långsiktiga resultat – planera tidigt för ständiga förbättringar
 6. Säkra resultat genom ägarskap – organisationen driver förändringen
 7. Var medveten om drivkrafter, de påverkar förändringen – garanterat
 8. Använd en gemensam röst och ett budskap vid en förändring
 9. Hantera förväntningar – skapa förståelse för möjligheter & utmaningar
 10. Det som följs upp blir gjort, så arbetar du med mätetal i förändringen
 11. Projektet – din största möjliggörare för förbättrad org. kultur 

Här beställer du guiden


För dig som är intresserad av ytterligare fördjupning har vi också skrivit en bok om förändringsledning, CHANGE – en liten bok om ett stort ämne”. Det är en praktisk handbok som beskriver hur du framgångsrikt driver IT-relaterade förändringsprojekt, från början till slut. 

Här beställer du boken "Change - en liten bok om ett stort ämne"


Bokens författareForfattarna_boken_Change_Centigo.png
Överst från vänster: Julia Grunewald, Åsa Johnson, Marianne Ljungberg. Nederst från vänster: Anna Orbe, Frida Beutelrock, Sara Emilsson, Lars Jacobi. Ej med på bild: Emma Svedenstedt.

 


Prenumera gärna på vår blogg så att du kan läsa om andra affärsnyttiga tips och råd från oss på Centigo

Vänligen,
Teamet på Centigo

Tags: 11_framgångsfaktorer_för_förändringsledning Changeboken Förändringsledning Effekthemtagning


Liknande artiklar

No tag present