Du kan också bli en hållbarhetshjälte

2017-sep-07 11:06:21

Vilka tror du kommer att bidra till ökad hållbarhet och bli framtidens hjältar? Efter Almedalsveckan 2017 har det blivit ännu tydligare att det tack vare teknik och samarbete är möjligt för vem som helst att bli en hjälte – oavsett om man är en stereotypisk garageprogrammerare, en global koncern eller ett konsultbolag som Centigo. Fältet är fritt och det kommer behövas många hjältar framåt för att klara de tuffa utmaningar vi står inför.

Hela Almedalsveckan genomsyrades, på ett eller annat sätt, av det oerhört breda ämnet hållbarhet. Det känns skönt att det på riktigt (äntligen!) har gått från att vara en fråga som berör en liten, undangömd avdelning miljökämpar till att vara på allas läppar – oavsett om man var i Almedalen som privatperson, företag eller offentlig verksamhet.

Till min stora glädje florerade begreppet cirkulär ekonomi friskt och lockade till fullt hus på åtskilliga seminarier och paneldebatter. När jag, för inte så många år sedan, skrev mitt examensarbete om hur man kan kombinera cirkulär ekonomi med tillväxtstrategier var det fortfarande ett begrepp som inte riktigt fått fäste i näringslivet. Det var främst en populär teori i den akademiska sfären. Jag blev därför extra glad av att lyssna på globala jättar som IKEA när de pratade om hur de kan nyttja tankarna om cirkulär ekonomi i sin värdekedja. På samma sätt kände jag när det nyskapande företaget Houdini beskrev hur de bygger nya affärsmodeller med cirkulär ekonomi och delningsekonomi i åtanke.

Ytterligare en spaning från Almedalen är att hela Sverige – näringsliv som offentlig sektor – verkar rörande överens om att en förutsättning för avgörande förändringar på miljöområdet kräver samarbeten och allianser. Förutom att alla har ett ansvar att titta inåt och vidareutveckla, förbättra och revolutionera sin egen värdekedja måste vi även titta utåt och hjälpas åt. Genom bransch- och tekniköverskridande allianser kan synergieffekter, nya innovationer och affärsmodeller uppstå som blir räddningen för vår miljö. Under Almedalsveckan lyftes flera spännande exempel på branschöverskridande samarbeten och ett av dem var tävlingen Global Change Award. Arrangörerna, H&M, KTH och Accenture, vänder sig till världens alla entreprenörer för att tillsammans utveckla idéer och innovationer för att skapa kläder på ett mer hållbart sätt.

På Centigo ser vi fram emot att vara hjältar och en del av lösningen i frågor om hållbarhet. Hör av dig till mig om du vill fördjupa dig i frågor om cirkulär ekonomi och hållbarhet. På Centigo finns också intraprenören och tillika COO:n på vår start-up Meetrd, Jessica Blomgren. Under Almedalsveckan var hon på plats för att sprida kunskap kring cirkulär ekonomi. Kontakta Jessica eller klicka in på meetrd.se om du vill veta mer om hur vi kan dela på våra kontorslokaler och på så sätt nå en mer hållbar värld.

Kontakta Linnea Kraft

Kontakta Jessica Blomgren

Läs mer om Meetrd

Tags: Hållbarhet Meetrd Delningsekonomi Almedalen