Accelerera innovationen med vår Startup-as-a-service-tjänst

theNursery är till för framåtlutade ledare som inte vill sluta som Jim Keyes

Vi har skapat theNursery (startup-as-a-service) för företag som har förstått att de behöver experimentera och testa många idéer för att säkra sin framtid. Till de som vill ha ett extra driv i sina idéer och se till att något händer på riktigt. Till de som vågar ge sig ut i det okända i jakt på nya möjligheter. 

Jim Keyes, CEO för Blockbuster yttrade en gång i tiden dessa minnesvärda ord:

Neither RedBox nor Netflix are even on the radar screen in terms of competition.

 

Vad är theNursery?

TheNursery är en barnkammare för etablerade företags nya affärsidéer och koncept. Man skulle kunna kalla det en SaaS-lösning - (Corporate-)Startup-up-as-a-service.

Vi skapar en fristående plats för att experimentera och utforska nya idéer till dess att de är redo att stå på egna ben. Vi följer gärna med ut i det okända och försöker skapa de bästa förutsättningarna för att hitta och realisera nya affärsmöjligheter. 

 

Vad vi gör

Sammanfattning theNursery-2-i

 1. Vi utmanar genom att proaktivt hålla utkik efter nya fenomen och teknologier som kan vara ett hot eller en möjlighet för er bransch. Utifrån det hjälper vi er att identifiera affärskoncepten som kan bli er framtida kassako t.ex. genom vår innovationsworkshop "One day innovation"

 2. Vi inkuberar er idé utanför era egna väggar för att snabba på innovationstakten. Forskning visar att en ny idé växer bäst fristående från internpolitik, rigida processer och gamla system (om de inte ger en strategisk fördel). Ni får, om ni vill, tillgång till våra moderna lokaler i centrala Stockholm samt tillgång till erfarenhet och expertis från våra +290 management- och IT-konsulter.

 3. Med beprövade metoder tar vi idéerna till koncept, till prototyper, till produkt/tjänst, till lönsam affär. Vi använder ett hypotesdrivet och agilt arbetssätt som bygger på Lean startup och Service design som används av bland annat Google och AirBnb.

 4. Vi kan om vi tror på idén dela risken med er, t. ex. halvera vårt arvode mot en del av uppsidan, dvs. en "success fee" som skapar ömsesidigt fördelaktiga incitament. Detta är unikt på den svenska marknaden.

 

Hur kan ett upplägg se ut rent praktiskt?

 1. En affärsidé och möjlighet dyker upp, antingen från er eller från oss.

 2. Vi kommer tillsammans fram till hur vi ska dela risken, hur lång förstudien är samt ”definition of done”.

 3. Vi sätter ihop ett team (kan drivas helt externt av oss men vi rekommenderar involvering från er).

 4. Undersöker problembilden. Finns ett verkligt problem? Finns ett behov? Finns betalningsvilja? Vem har problemet?

 5. Därefter följer "build, measure, learn"-cykeln. Tidiga prototyper tas fram (kan t.ex. vara en Powerpoint eller landing page), tester genomförs (enkäter, intervjuer, fokusgrupper, enkelt web-interface) och insikter sammanställs. Därefter itereras cykeln vidare till vi har en produkt/tjänst som tjänar sitt syfte eller att vi har validerat att produkten/tjänsten inte flyger.

 6. Sammanställning av resultat och business case tas fram för beslut om att gå vidare till näsa steg (kan t.ex. vara att bygga en MVP - Minimum Viable Product).

 

TheNursery är ett av flera sätt som vi satsar på för att utmana vår roll som klassisk konsult och rådgivare.

Hör av er till mig, Elias Björnestål, om ni vill diskutera innovation, strategi eller nya idéer! 

Läs mer om innovation

 1. Varför vissa företag växer 10x snabbare än ditt
 2. 8 tips för att skapa innovationskraft
 3. Checklista för hur du dödar innovation