En miljö fylld av möjligheter


Efter att ha jobbat några år hos samma arbetsgivare är det inte ovanligt att människor frågar mig om det inte är dags att göra något nytt. Faktum är att det är just det jag, i min roll som konsult på Centigo, får göra precis hela tiden: Testa nya branscher och industrier, arbeta med nya frågeställningar och utmaningar och testa nya roller. Som konsult behöver du inte begränsa dig! Jag har själv hunnit med allt från offentlig sektor till bygg och fastighet och retail i uppdrag inom exempelvis systemimplementering, strategi, automatisering, VR, app-utveckling och hållbarhet.
Om du liksom jag är nyfiken och öppen för nya utmaningar är det en fördel att ansluta sig till ett konsultföretag som är mångfacetterat och där du ges möjlighet att stilla din nyfikenhet och testa på olika branscher, roller och typ av projekt.

Låt din ambition tillsammans med ett starkt och lojalt nätverk styra din inriktning och utveckling

Centigos ambitionsdrivna kultur som präglas av en ”Jag vill”-anda gör att det är din ambition som styr din inriktning och utveckling. Det vill säga: Om du har intresse av att arbeta inom en viss bransch bör du uttrycka det och du kommer snabbt att hitta likasinnade som delar samma intresse och som du kan dela kompetens och idéer med. Att Centigos kultur dessutom är nätverksbaserad möjliggör just det och innefattar att ditt nätverk på Centigo kan hjälpa dig att uppnå din ambition så länge du uttalar just vad din ambition är. Att skaffa sig ett starkt och lojalt nätverk som vet vad du vill och vad du går för kommer att ge dig alla förutsättningar för att byta bana och upptäcka nya yrkesgrenar. Ekvationen är egentligen rätt enkel: Om du har ett intresse för en viss frågeställning eller bransch kommer du att ha roligare och vara mer motiverad i ditt kunduppdrag och på så sätt vara mer engagerad och göra ett bättre jobb. Det ligger alltså i allas intresse att säkra att du jobbar med det som ligger i linje med din ambition och ditt nätverk kommer att hjälpa dig på vägen mot framgång.

Att sätta sig in i en ny bransch

Som tidigare nämnts behöver du i rollen som konsult inte begränsa dig utan ges möjlighet att svara på din nyfikenhet och testa olika branscher, roller och frågeställningar. Hur fungerar det då att sätta sig in i en ny bransch eller roll? Även här kommer ditt nätverk och kollegorna runt omkring dig att hjälpa dig.
Först och främst är Centigo uppdelat i olika affärsenheter där du från din första dag på Centigo har en tillhörighet, får lära känna och omges av kollegor med liknande intressen och långsiktig ambition som du. Det kan vara inom ett kompetensområde eller inom en bransch. Vill du kanske arbeta med retail, energi, offentlig sektor, bank och finans eller något annat? Eller är du mer intresserad av ett speciellt område såsom förändringsledning, projektledning, logistik eller analys och strategi? Se till att du uttrycker din ambition och vilja i en eventuell ansökningsprocess för att säkra att du hamnar rätt från början men kom ihåg att du har möjlighet att byta affärsenhet i takt med att din långsiktiga ambition utvecklas. Tillsammans med den affärsenhet som du tillhör har du månatliga möten för att inspireras och inspirera andra. Dessutom anordnar affärsenheterna egna konferenser och inspirationsresor där tillfälle ges att dyka djupare i en bransch eller kompetens och samtidigt nätverka med andra.
När du väl har fått ett kunduppdrag blir du dessutom del av ett kundteam som ofta är sammansatt med kollegor från olika affärsenheter. Inom kundteamet kan delar ni tillsammans insikter om kunden och branschen. Även kundteamet brukar ha kundteamsmöte med jämna mellanrum vilka ger dig tillfälle att få mer konkret stöttning i ditt uppdrag och utmaningar som du möter dagligen.

Väck din entreprenörsanda till liv

Utöver de grupperingar som redan finns på Centigo är det inte ovanligt att nätverkande med kollegor leder till nya grupperingar såsom Center of Excellence där personer med intresse för specifika områden möts, delar kunskap, gör research tillsammans och utvecklar nya affärer ihop. På så sätt kan du använda din ambition tillsammans med din entreprenörsanda för att hitta nya sätt att skapa värde för företag och människor. Faktum är att flera sådana interna initiativ har resulterat i helt nya affärsenheter inom Centigo samt egna bolag inom vår koncern Business Wellness Group. Entreprenörsanda är en del av Centigos värdegrund och att agera på din ambition uppmuntras!

Sammanfattningsvis...

För att återkoppla till de som frågar mig om det inte är dags för mig att göra något nytt, till dem svarar jag att jag arbetar i en miljö full av möjligheter och med kollegor som både inspirerar mig att ta mig an nya utmaningar samt stöttar mig i att leverera ett värde som överträffar mina kunders förväntan. Jag får nästan dagligen agera på min nyfikenhet och min entreprenörsanda och mitt starka nätverk hjälper mig på vägen mot min ambition.