Siavash Habibi

Hållbart företagande, strategi & innovation

En spänstig organisation ger ett hållbart företag

2017-nov-23 10:35:00

5 tips för hållbarhetsstrategi_skapa spänst_Centigo-1Vi vill hjälpa dig som ansvarar för hållbarhetsarbetet i din organisation att få större utväxling på ditt arbete. Därför har vi dragit igång artikelserie, 5 tips för att skapa win-win-win i arbetet med er hållbarhetsstrategi. Läs Tips 1 i serien här.

Tips 5: Skapa spänst – förnya hållbart

Forskning spår att 75% av alla S&P500-bolag kommer att försvinna innan år 2027. Disruption går allt snabbare och innovation blir mer och mer centralt för ett företags överlevnad. Teknikutvecklingen är ständigt pågående och våra nya prylar blir utdaterade i allt snabbare takt.

De företag som har spänst inbyggt i sin struktur kommer att ha bättre förutsättningar för att lyckas ställa om, givet ständigt förändrade omständigheter. Även om omvärldsbevakning och andra insikter visar på behovet av att förnya hållbart, krävs en bra innovationskultur och spänst av de företag som vill kunna möta framtidens krav. Så för att kontinueligt kunna öka sitt värdeskapande för företagets alla intressenter måste företag ha momentum samt agera med dynamisk styrning för att kunna följa marknadens behov, detta är en också viktig del i vår Business Wellness filosofi.

Med spänst menas förmågan att snabbt ställa om. Det är en fråga om huruvida styrningen är en möjliggörare eller en blockering för nyskapande och omställning. Hur snabbt kan företag gå från beslut till handling? Vem är det som tar besluten? Hur nära kunden fattas besluten?

Dessa frågor blir än mer relevanta i ett intraprenörskapsperspektiv. Om en medarbetare med bra kunskap om hur företaget fungerar och marknaden den befinner sig i får en lysande idé – hur ser processen ut för idén att bli verklighet? Dödas den av mellanchefer som inte kan se bortom befintliga budgetar och KPIer?

Vad betyder det här utifrån ett hållbarhetsperspektiv? Globala utmaningar såsom klimatförändringar, en snabbt åldrande befolkning i Europa och hälsoutmaningar skapar spänningar som ständigt kommer att kräva omställning hos företag och samhället i stort.

Att klimatförändringar spätt på "hypen" bakom Tesla och elbilar i stort är nog ganska troligt. En följd är att många andra bilmärken, som Volvo, har åtagit sig att enbart producera elmotorer för alla nya bilar efter 2019.

Att det dessutom har uppmanat stora bolag som IKEA, Unilever och Vattenfall att investera i infrastruktur för elbilar, inklusive en utbyggnad av laddstolpar i Sverige, är exempel på omställning och nyskapande givet hållbarhetsrelaterade samhällsförändringar. Ytterligare ett exempel är BMW och återigen Volvo som ställt om delar av sina affärsmodeller genom att investera i en delningsekonomibaserad biltjänst – DriveNow (BMW) och Sunfleet (Volvo).

Att ligga före i utvecklingen och ha förändringskraft i verksamheten gör att företag kan maximera möjligheterna med förändring, istället för att drabbas av dess risker. Spänst kommer att bli mer och mer avgörande för företags förmåga att behålla sin marknadsposition, eller rent av överleva. Ett bra sätt att snabbare göra omställning när det behövs och ha en lättrörlig organisation är att implementera ett agilt arbetssätt där snabba sprintar ersätter långa planeringscykler och ”vattenfallsprocesser”.

En investering i spänst och hållbar utveckling ökar chanserna för företaget att fortsatt vara relevanta och attraktiva på marknaden.

Därför är mina råd till dig:

  • Granska verksamhetens beslutsprocesser och ledtider
  • Titta på möjligheten för nyskapande internt och externt. Var föds och dör idéer hos er?
  • Implementera eller upphandla en stark och kontinuerlig omvärldsbevakning
  • Utforska hur ett agilt arbetssätt kan accelerera era processer

Arbetar du med hållbarhetsfrågor? Är du intresserad av att hålla dig uppdaterad i frågor som rör hållbarhetsstrategi?

Ja, jag vill få nyheter om hållbarhetsstrategi

Uppdaterad av Sara Almgren 2019-01-11

Tags: Hållbar_innovation Hållbarhet Vinnande_resultat_i_ny_tid


Liknande artiklar

No tag present