Ett chefslöst företag – hur fungerar det?

Quote Symbol

Centigo ska i grund och botten vara en plattform för entreprenörer att driva sina idéer och affärer på, men med stabilitet i ett väletablerat företag och tillsammans med andra likasinnade människor omkring en.

Min största förvåning när jag först hörde talas om Centigo var chefslösheten. Hur kan man driva ett företag utan chefer? Och samma fråga ställer sig många utomstående när vi berättar om företagets fundament. Jag heter Amanda Sundquist och i det här blogginlägget delar jag med mig av mina tankar kring det kollektiva ledarskapet på Centigo.

Inga chefer men gott om ledarskap

Medarbetare och kollegor har alltid varit en viktig faktor för mig när det kommer till val av arbetsplats, och under de senaste åren har ledarskap blivit en alltmer viktig prioritering. Dock är det få som förstår hur man kan driva ett företag utan chefer… för någon måste ju ta beslut? Och vem ska ta ansvar för det som behöver göras och vad händer om något inte fungerar? På Centigo finns inga chefer men däremot gott om ledarskap, ansvar är en av 5 strategiska principer Centigo har för att driva utvecklingen framåt. 

Centigo ska i grund och botten vara en plattform för entreprenörer att driva sina idéer och affärer på, men med stabilitet i ett väletablerat företag och tillsammans med andra likasinnade människor. Ett fundament som Centigo vilar på är det kollektiva ledarskapet, som handlar om att alla medarbetare tar ansvar för sin egen utveckling och för företagets utveckling.

Kollektivt ledarskap på Centigo

Något som däremot inte ska misstolkas är att det inte finns stöd att få på Centigo. Det finns en väletablerad struktur som gör att man redan från dag ett känner sig välkommen och stöttad.

Som nyutexaminerad börjar man vanligtvis det treåriga Konsultprogrammet med start i det fem veckor långa Introduktionsprogrammet. Redan innan man börjar blir man tilldelad en "Buddy" - en person i ens affärsenhet som ska finnas tillgänglig för alla typer av frågor och funderingar. Det kan till exempel handla om klädkod, om man ska ha med sig matlåda till lunchen eller hur man utläggsredovisar. Utöver det har man också en medarbetaransvarig (MA) som under hela Konsultprogrammet tar ett större ansvar för ens beläggning på uppdrag, coachar i den personliga utvecklingen samt svarar på jobbrelaterade frågor.

I kundprojekten finns det också en tydlig ansvarsstruktur, oavsett om man är ensam i projektet eller om man tillhör ett större kundteam. Det finns alltid en kundansvarig som är ytterst ansvarig för leveransen och ofta även en teamlead som hjälper till och stöttar närmare med regelbundna avstämningar.

Ambitionsdrivna människor – nyckeln till Centigos framgång?

Utöver detta är det jag som själv styr vilka uppdrag jag väljer att ta och vilka tider jag arbetar. Jag ansvarar för att värde skapas för både mig och kund samt att jag involverar mig i rätt projekt för min egen och Centigos utveckling. Om jag vill fokusera på en viss bransch i de projekten jag tar mig an finns det alla förutsättningar för att göra det, och om jag i stället är intresserad av en specifik roll kan jag rikta mig åt det hållet i stället. Tack vare ett stort fokus på att anställa rätt personer med höga ambitioner har en stark och driven grupp med människor samlats på Centigo som tillsammans arbetar för företagets utveckling. Troligtvis finns det många faktorer som gör att chefslösheten inte passar alla företag men på Centigo är det en viktig ingrediens för företagets framgång.

På Centigo finns möjlighet att påverka sin egen utveckling

Under min första tid på Centigo har jag fått en större förståelse för hur omväxlande och intressant livet som managementkonsult är. Jag har involverat mig i flertalet projekt, interna såsom externa, samt utvidgat mitt nätverk av många spännande människor som jag kan få stöttning av i min framtida utveckling. Det är oerhört utvecklande och roligt att jobba med ambitiösa människor som tillsammans åstadkommer framgång.

Så, till er alla som vill arbeta med drivna människor och få möjligheten att påverka sin egen utveckling – sök till Centigos Konsultprogram!