Ett par snabba frågor med Anna Adlercreutz - konsult inom retail

Anna Adlercreutz, konsult inom affärsenheten Retail på Centigo, avslutade nyligen ett mycket lyckat förändringsprojekt tillsammans med en välkänd spelare på den nordiska livsstilsmarknaden. Nedan berättar hon mer om uppdraget.  

Berätta om ditt senaste konsultuppdrag?

Mitt senaste uppdrag var som projektledare för ett omfattande digitaliseringsprojekt hos ett svenskt livsstilsföretag som erbjuder mode, accessoarer och inredning i butiker och online i Sverige, Finland och Norge. Från start inkluderade projektet att lansera en ny e-handel men det utökades snabbt till att vi även skulle byta CRM-system och implementera ett PIM-system. I och med detta tog vi stora delar av systemlandskapet till molnet och skapade förutsättningar för sömlösa upplevelser genom alla kanaler. Den nya e-handeln skulle dessutom öppnas upp för hela Europa för att kunna nå kunder även i länder där kedjan inte har etablerade butiker. Hela projektet genomfördes på fyra månader, så det var högt tempo och fullt fokus för att få allt på plats till lanseringen!

Läs del 1: Påverkas ditt företag av handelns digitala omställning

Vilka framgångsfaktorer har du noterat när det gäller att lyckas med förändringar inom Retailbranschen?

Jag skulle säga att en stor framgångsfaktor är att våga satsa. Eftersom branschen förändras i hög takt är det viktigt att kunna följa med i svängningarna och gärna ligga ett steg före. Att vara snabb till beslut och att vid behov ändra besluten tror jag därför är avgörande för att hänga med. För att med större sannolikhet lyckas med satsningarna gäller det att fokusera på rätt saker och alltid ha slutkunden som utgångspunkt. Självklart är det bra att lära av andra aktörer men jag förespråkar också att ifrågasätta och tänka nytt för att hitta vägar alternativa vägar framåt. Det skapar förutsättningar för att inte bara komma ikapp branschkollegor, utan att också kunna gasa förbi. Så för att sammanfatta: lär av andra men våga satsa på din grej!

Läs del 2: Påverkas ditt företag av handelns digitala omställning